Қаржы-экономикалық құқық бұзушылықтарды тергеу (ҒПМ)

Құқық және әлеуметтік ғылымдар мектебі
1200000,00
тг.
Магистратура - "Қаржы-экономикалық құқықбұзушылықты тергеу (ҒПМ)"

Бағдарлама барлық деңгейдегі мемлекеттік құрылымдардың, қызмет етуші субъектілердің, муниципалды құрылымдардың капитализациялану деңгейі мен меншік түріне қарамастан экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, қаржы-экономикалық құқықбұзушылықтардың құқықтық және процессуалдық мәселелеріне қатысты кешенді білімдерге ие жоғары білікті мамандар мен басшыларды дайындауға бағытталған.

Бағдарлама тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің білім беру/алу қажеттіліктерін қанағаттандыру, заң саласына қатысты біртұтас білім кеңістігін дамыту, оның әлемдік білім беру ғылыми-ақпараттық ортамен интеграциялануына ықпал ету мақсатына қызмет етеді.
Пәндер комбинациясы: Мемлекет және құқық теориясы + Ситуациялық кейс (Қазақстан Республикасының заңдарын және / немесе халықаралық құқықты қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді құқықтық талдау)

Оқыту тілі: Қазақша, орысша

Оқыту мерзімі: 2 жыл

Оқыту формасы:: күндізгі (кешкі)

Другие программы