Silk Road Case Center

Кейстер бойынша оқыту білім беру менеджменті нақты педагогикалық әдіс болып табылады. Кейстер арқылы студенттер концепциялармен, рамкалармен және теориялармен танысып қана қоймай, сонымен қатар басқару міндеттеріне қол жеткізе алады және осы үдерісте олар басқару мәселелерін түсіну, талдау және шешу тәсілдерін зерттейді. Басқарушылық мәселелер тек ұйымдық контексте ғана емес, сонымен қатар кең әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени контексте болғандықтан, "стандартты кейстер" студенттерге қажетті ақпарат бермейді. Осылайша, өзара байланысты жаһандық экономика жағдайында бизнес-ортаның күрделенуіне қарай әртүрлі контекстерге әсер ететін кейстерге деген қажеттілік үнемі өсуде.

Посткеңестік Орталық Азия экономикаларының тез пайда болуымен, ең алдымен, екі себеп бойынша Орталық Азияда бизнес кейстерді оқыту қажеттілігі өсуде. Бірінші себеп: Орталық Азия елдерінің дамуы мен табыстылығын басқаруға дайын жас ұрпақ бизнесті жүргізудің жергілікті шарттарын және оның жаһандық сценарийлермен байланысын түсінуі тиіс. Екінші себеп: өзара байланысты жаһандық экономика жағдайында көпұлтты ұйымдар (осы ұйымдардағы тәжірибелі мамандар) Орталық Азияның контекстін түсінуі тиіс. Мұндай жағдайда айқын бос орын бар – Орталық Азия бойынша оқу кейстерінің саны өте шектеулі. Орталық Азиядағы білім беру менеджменті көшбасшыларының бірі бола отырып, NBS "Жібек жолы" Кейс-орталығын "субконтинентке қызмет көрсете отырып ғана емес, сонымен қатар басқа әлеммен білім алмасудың сыни терезесі ретінде әрекет ете отырып, Орталық Азиядағы кейс зерттеулер қозғалысын іске қосу және басқару" ұранымен ашылды.