ЭММ

әкімшілігі

Дильбар Досмаилқызы Гимранова
MBA, M.Phil, Нархоз Университеті Экономика және менеджмент мектебінің деканы
210 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771814
Электрондық пошта: dilbar.gimranova@narxoz.kz
Рысқұлова Майра Маратқызы
Деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары
210 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771975
Электрондық пошта: maira.ryskulova@narxoz.kz


Қожахметова Қамар Тілегенқызы
Деканның даму жөніндегі орынбасары
206 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771920
Электрондық пошта:kamar.kozhakhmetova@narxoz.kz
Баймагамбетова Гульнара Ботабайқызы
Деканның көмекшісі 
206 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771920
Электрондық пошта:gulnara.baimagambetova@narxoz.kz
Адамбекова Айнагул Амангельдықызы
Қаржы және мәліметтер аналитикасы ғылыми-білім беру департаментінің директоры
214 В кабинет
Телефон нөмірі: 87273771907
Электрондық пошта:ainagul.adambekova@narxoz.kz
Алма Каршалова 
Есеп, талдау және аудит ғылыми-білім беру департаментінің директоры
214 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771972
Электрондық пошта:alma.karshalova@narxoz.kz
Ерғалиев Қанат Раимханұлы
Менеджмент және маркетинг ғылыми-білім беру департаментінің директоры
203 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771330
Электрондық пошта:kanat.ergaliev@narxoz.kz
Абенова Елена Анатольевна
Туризм және сервис ғылыми-білім беру департаментінің директоры 
404 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771333
Электрондық пошта:elena.abenova@narxoz.kz
Момынкулова Шолпан Ордабекқызы
«Экономика» білім беру бағдарламасының жетекшісі 
329 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771969
Электрондық пошта:sholpan.momynkulova@narxoz.kz
Сады Жансая Қаныбекқызы
Академиялық координатор
210 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771975
Электрондық пошта: zhansaya.sady@narxoz.kz
Марал Тоқтарбай
Академиялық координатор
210 кабинет
Телефон нөмірі: 87273771925
Электрондық пошта: maral.toktarbay@narxoz.kz
Сұрақтарыңыз болса