Жаңалықтар

SKRI мен ЮНЕСКО бірлесіп, зерттеу жұмысын бастауда


Қазақстанның Тұрақты даму ғылыми-зерттеу институты (SKRI) ЮНЕСКО-мен және Ұлттық білім беру академиясымен бірлесіп, тұрақты даму мақсаттарын Қазақстандағы ағымдағы және болашақ білім беру реформаларына қалай ықпалдастыру бойынша зерттеу жұмысын бастайды

Білім министрлігі Қазақстандағы Бастауыш және орта білім беру жүйесін жаңарту бойынша бірқатар білім беру іс-шараларын іске асыруға кірісті. 2025 жылға қарай олар 12 жылдық білім беруді  кезең-кезеңімен енгізу үшін мектептегі білім беру стандарттарын жаңартуды және жетілдіруді жоспарлап отыр. Осы өзгерістерге сәйкес келтіру үшін қазіргі уақытта білім беру мазмұны мен бағдарламаларына, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдеріне шолу жүргізілуде. Тиісінше, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды қоса алғанда, оқушылардың функционалдық сауаттылығын және өмірдің барлық аспектілерінде бәсекеге қабілеттілігін дамыту үшін білім берудің жаңартылған мазмұны қосылатын болады. Пәндік салаларға құндылықтар, дағдылар мен құзыреттер қосылады. Бұл құндылықтар мен дағдылар пәнді оқытатын оқу жоспарында анықталады, пәндік оқу жоспары стандартты оқу жоспарының негізі болып табылады.
Бұдан басқа, Қазақстан үкіметі барлық оқушылардың тұрақты дамуға жәрдемдесу үшін қажетті білім, дағдылар мен құндылықтар алуын қамтамасыз ету 4.7-мақсатын қоса алғанда, 2030 жылға дейінгі тұрақты даму мақсаттарына қол қойды және оларды іске асыруға жәрдемдеседі. Сонымен қатар, жақында экологиялық білім беру кеңесін құру туралы бастама көтерілді, оның мақсаты, атап айтқанда, тұрақты даму мәселелерін оқу бағдарламаларына енгізу болып табылады. (2020 жылғы тамыз) нәтижесінде білім академиясы Қазақстанның тұрақты даму ғылыми-зерттеу институты мен ЮНЕСКО-ға 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған күн тәртібіне байланысты құндылықтарды, дағдылар мен тұжырымдамаларды талдау мен интеграциялауда қазіргі уақытта жүргізіліп жатқан осы реформаларға қолдау көрсетуді сұрап жүгінді. Бұл саяси қолдау арқылы Қазақстанның білім беру бағдарламаларына және нәтижесінде оқушылардың болашақ ұрпақтарына олардың үлесі мен тұрақты даму мақсаттарын ұстануына ұзақ мерзімді ықпал етудің бірегей мүмкіндігі.