Нархоз Университеті , Алматы, Қазақстан
EN
Конференция 2022 жылдың 25 сәуірінде өтеді

Тақырыптық бағыттар
Экономика және қаржы
Менеджмент және кәсіпкерлік
Саясаттану, тарих және халықаралық қатынастар
Әлеуметтану және психология
Ақпараттық технологиялар және цифрландыру
Экология, туризм және тұрақты даму
Мемлекеттік басқару және құқық
Білім және ғылым
  • Мақаланы 2022 жылғы 07 сәуірге дейін жіберу (қоса алғанда)
  • Өтініштер электронды түрде беріледі
  • Конференцияға қатысу үшін сауалнаманы толтырып, мақаланы жүктеу қажет
Қатысу үшін не қажет?

Мақала жазу бойынша нұсқаулық

Мақала төрт тараудан тұруы мүмкін (Кіріспе, Зерттеудің әдістемесі, Нәтижелер, Қорытынды). Төмендегі сұрақтар мен ескертулер сіздің мақалаңызды жазуға көмектеседі. Әр тарауда осы сұрақтарға жауап алуға тырысыңыз.
Нұсқаулықты жүктеу
Кіріспе
Сіздің зерттеуіңіздің проблемасы қандай?(1) Неліктен бұл өзекті/маңызды? Осы мәселелер бойынша басқа авторлардың ғылыми жұмыстары бар ма? Зерттеудің мақсаты не?(2)
Зерттеу әдістемесі
Зерттеу мақсатына қалай қол жеткізесіз? Бұл процесте сізге қандай зерттеу әдістері немесе қандай теориялық постулаттар көмектеседі?
Саясаттану немесе халықаралық қатынастардағы концептуалды мақалаларда зерттеу әдістерінің орнына көбінесе теориялық негізге сілтеме жасалады. Егер зерттеу зерттеушінің өз деректерін жинауына (бастапқы деректер) немесе қосымша мәліметтерді (басқалар жинаған және өңдеген мәліметтер) жүйелі түрде пайдалануға негізделсе, онда зерттеу әдістерінің сипаттамасы міндетті болып табылады.
Нәтижелер
Зерттеу барысында қандай нәтижелер алдыңыз? Нәтижелер зерттеу мақсатымен тікелей байланысты болуы керек және алдыңғы тарауда келтірілген әдіснаманы қолдану арқылы алынуы керек.
Қорытынды
Сіздің зерттеуіңіздің негізгі нәтижесі қандай?(3) Сіздің нәтижелеріңіз осы мәселе бойынша ұқсас зерттеулерден өзгеше ме? Сіздің нәтижелеріңіз әлеуметтік-экономикалық немесе басқа мәселені шешуге және шешуге қалай әсер етуі мүмкін? Зерттеуде шектеулер бар ма?(4)

1) Зерттеу мәселесі – бұл әрі қарай зерттеуді немесе түсінуді қажет ететін құбылыс/сұрақ/процесс. Мәселе кейбір саладағы білімнің жетіспеушілігі болуы мүмкін. Әлеуметтік өмірдегі проблема мен зерттеу мәселесін ажырата білу керек. Мысалы, «жоғары жұмыссыздық» зерттеу мәселесі емес, әлеуметтік-экономикалық проблема болып табылады. Зерттеудің бұл түрінің мәселесі «экономикадағы құрылымдық өзгерістердің жұмыссыздық деңгейіне әсерін түсіну» болуы мүмкін.
2) Зерттеудің мақсаты қысқаша және анық айтылуы керек. Зерттеудің мақсаты зерттеу мәселесімен байланысты болуы керек. Егер сіз зерттеу мәселесінде «экономикадағы құрылымдық өзгерістердің жұмыссыздық деңгейіне әсері және т.б. жеткілікті түрде зерттелмеген» деп көрсетсеңіз, онда зерттеудің мақсатын келесідей тұжырымдауға болады: «Осының мақсаты. жұмыс – экономикадағы құрылымдық өзгерістердің жұмыссыздық деңгейіне әсерін зерттеу»
3) Мұнда зерттеу мақсатын қысқаша қайталап, негізгі нәтижелерді қорытындылауға болады.
4) Шектеулер нәтижелерді жалпылау үшін деректердің болмауы, репрезентативтілікпен мүмкін проблемалар және т.б.
Сұрақтар бойынша: research@narxoz.kz
Ақпараттық хат