22.04.2021. 17.00-18.00
Түлектер сағаты
Нархоз Университеті, Алматы, Қазақстан
Нархоз түлектерінің бірінші жалпы жиналысы
Отырыстың күн тәртібінде:
1. Нархоз Университетінің Түлектер Қауымдастығының президентін сайлау
2. Түлектер Кеңесінің мүшелерін сайлау
3. Түлектер Қауымдастығының жұмыс жоспарын талқылау
Тіркелу