Миссия және құндылықтар

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
МИССИЯСЫ
Сапалы бизнес-білім беру, өзекті ғылыми зерттеулер жүргізу, үздік инновацияларды енгізу, стандартты емес және тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті кадрлар даярлау арқылы қоғамның дамуына ықпал ету.
КӨЗҚАРАСЫ
Білімді инновацияландыру жолдары арқылы талантты жастардың тартылыс орталығына айналу, экономика, бизнес, заң және әлеуметтік ғылым салаларында басқарушылық құзыреті бар маман даярлауда Орталық Азияда көшбасшы атану.
ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Еркіндік
Ашықтық
Жасампаздық
Тұрақтылық