Еуразиялық экономика- құқық зерттеу орталығы

Бағдар

Құқықтық және экономикалық саясат шараларын әзірлеу және іске асыру үшін сараптамалық-аналитикалық алаң болып табылатын Орталық Азиядағы жетекші ғылыми-зерттеу орталығы болу.
Миссия

Орталықтың Миссиясы – жергілікті және жаһандық деңгейде экономика және құқық саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу және шешімдерді әзірлеу.
Орталықтың ашылуы Қазақстан Республикасының ғылым, экономика және құқық саласындағы басқа мемлекеттермен байланысын тереңдету қажеттілігімен байланысты; Құқық және мемлекеттік басқару мектебінің профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми әлеуетін нығайту; Қазақстан Республикасы белсенді қатысушы болып табылатын мемлекетаралық бірлестіктер шеңберіндегі әртүрлі экономикалық-құқықтық мәселелерді шешу; халықаралық деңгейде ғалымдармен және ғылыми орталықтармен бірлескен ғылыми және шаруашылық шартты жобаларды жүргізу қажеттілігімен байланысты.