Төлем ақысы

2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН "НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ" КЕАҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚҰНЫ
Бір жылдық оқу үшін ұсынылатын кредиттер саны 62-70