Ғылыми-білім беру департаменттар
HHS

«Туризм»
«Әлеуметтік ғылымдар»
«Туризм» ғылыми-білім беру департаменті туралы
ҒББД «Туризм» – бұл туризм нарығында және қонақжайлылық саласында академиялық және практикалық тәжірибесі мол мамандар мен практиктер тобы.

Департамент «6В111006 - Туризм және қонақжайлылық», «6В11107-Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» сияқты екі білім беру бағдарламалары бойынша туристік бизнес, қонақ үй бизнесі, мейрамхана бизнесі, ивент-индустрия кәсіпқойларын даярлауға жетекшілік етеді. Сондай-ақ магистратураның «Туризм және тұрақты даму», «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» білім беру бағдарламалары бойынша.

Дайындық үш тілде жүргізіледі: ағылшын-қазақ-орыс. Теория практикамен ұштасып, білім алушылардың Алматы, Нұр-сұлтан, Мәскеу және Түркияның курорттық қалаларындағы ірі қонақ үйлері мен турфирмаларында жазғы практикалар мен тағылымдамалардан өту мүмкіндігі болған кезде дуалды тәсіл белсенді түрде енгізілуде.

Болашақты назар салу , ойлауға және әрекет етуге үйрету.

Қазіргі қоғам мен экологияның проблемалары; әлеуметтік құрылымда және тұрақты дамуды қамтамасыз етуде болып жатқан өзгерістерге назар салу .

Еркін, дәлелді, ашық ойлау .

Өзінің кәсіби жобаларын жүзеге асыра отырып, қоғамның игілігі үшін әрекет ету.

Оқу кезеңінде алынған білімнің, дағдылардың, құзыреттердің және адамгершілік қағидаттардың болғаны сіздің болашағыңызға әсер етеді және олар сізбен бірге өмір бойы қалады. Дәл осы себептен Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиеге, өз шешімдерінің салдары үшін әркімнің жауапкершілігін сезінуге ерекше назар аударамыз.

Ол үшін біз оқытушылар мен студенттер арасында тәжірибе мен білім алмасу үшін қолайлы жағдай жасай отырып, оқыту мен зерттеу қызметінде озық болуға ұмтыламыз.

"Әлеуметтік ғылымдар" білім беру бағдарламалары студенттерді экология, әлеуметтану, психологиялық кеңес беру және әлеуметтік жұмыс саласында табысты мансапқа дайындайды.

"Әлеуметтік ғылымдар" департаментінің құрамында жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы еңбек етеді, оның білім беру қызметі білім беру қызметтерінің сапасын арттыруға - нәтиже сапасын (түлектердің білімі, іскерлігі, дағдылары) және нәтижеге қол жеткізу процестерінің сапасын (олардың халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі) қамтамасыз етуге бағытталған.

Сіз жоғары дәрежелі маман бола отыра , білікті де білімді тұлға болып қалыптасатын боласыз.
Біздің миссиямыз