Академиялық саясат

Осы академиялық саясат (бұдан әрі-саясат) Қазақстан Республикасының 27.07.2007 ж. №319-III "білім туралы" Заңына сәйкес әзірленді.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарымен және "Нархоз университеті" КЕАҚ (бұдан әрі – Университет) ішкі құжаттарымен пайдаланады.
Университеттің академиялық саясаты студентке бағытталған оқытуды жүзеге асыруға және білім сапасын үздіксіз арттыруға бағытталған.

Саясатты мына жерде жүктеуге болады