Жоғары Гуманитарлық Мектептің

әкімшілігі

 • Абенова Елена Анатольевна

  "Туризм" Ғылыми- білім беру департаментінің жетекшісі. Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.

 • Ералиева Яна Александровна
  «Әлеуметтік ғылымдар» - Ғылыми- білім беру департаментінің жетекші міндетін атқарушысы. PhD, қауымдастырылған профессор.
  yana.yeralyeva@narxoz.kz
  Телефон: 377-18-94
 • Караваева Елена Леонидовна

  Пәнаралық оқу орталығының директор орынбасары, Профессор, педагогика ғылымдарының докторы

  elena.karavaeva@narxoz.kz
  Телефон: 377-11-67
 • Брендан Дюпрей 
  Қазақстанның тұрақты даму ғылыми-зерттеу институтының директоры, PhD
Если у вас есть вопросы