e-Resourse
Қосымшаға өтудің біртұтас терезесі
Narxoz University
E-pay Narxoz
Білім беру қызметтеріне ақы төлеу
E-doc Narxoz
Электрондық құжат айналымы