Оқу жоспарлары

Оқу жоспарлары

Бакалавриат
Магистратура

Data Engineering