Білім беру бағдарламаларының тізімі

Қос дипломды бағдарламалар

Шетелдік және резидент емес

Мектептің Ғылыми кеңесі
SLSS

  • мектеп қызметінің оқу, ғылыми, тәрбиелік, ұйымдастырушылық және басқа да бағыттарының маңызды мәселелерін қарастырады;
  • ағымдағы оқу жылына арналған мектептің ғылыми және әкімшілік бөлімшелерінің стратегиялық даму жоспарын және жұмыс жоспарын бекітеді, олардың орындалуын қадағалайды;
  • мамандар даярлаудың, маманданудың жаңа мамандықтарын (бағыттарын) ашу жөніндегі ұсыныстарды қарайды, негізгі білім беру бағдарламаларының жобаларын қарайды, оларды бекіту, негізгі білім беру бағдарламаларын іске асыруды жалғастыру, оқу жұмыс жоспарларына түзетулер енгізу туралы шешімдер қабылдайды;
  • мектептің ғылыми департаменттерінің директорлары лауазымына сайлауға ұсыным жасайды, оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық іріктеу жүргізуді және оларға ғылыми атақтар беруге ұсынымдар шығаруды жүзеге асырады;
  • студенттерді аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау нәтижелерін қарайды, оқу процесін ұйымдастыру сапасын жақсарту бойынша ұсынымдар қабылдайды;
  • студенттердің дипломдық ғылыми жұмыстарының тақырыптарын, мемлекеттік емтихандар бағдарламаларын бекітеді, мемлекеттік аттестаттау комиссиялары төрағаларының есептерін талдайды, мемлекеттік аттестаттау комиссиялары төрағаларының есептерінде белгіленген кемшіліктерді жою жөніндегі түзету және алдын алу іс-шараларының жоспарын бекітеді;
  • докторантураға түсуге кеңес береді;
  • тағы басқа сұрақтарды қарастырады.