Ғылыми және оқу бөлімдері
SLSS

«Құқық»
"Әлеуметтік ғылымдар»
Құрметті достар!
Құқық-біздің қоғам өмірінің ажырамас бөлігі. Әлемдегі бірде-бір мемлекет ел өмірінің барлық салаларында тәртіп орнататын, жеке отбасындағы қарым-қатынас немесе мемлекетаралық даулар болсын, нақты рәсімделген құқықтық институттарсыз өркендей алмайды.

Алайда, адамзат тарихының мыңдаған жылдарында құқық институты тастарға ойылған жеке нормалардан кең және кең жүйеге айналды, оны еркін көзқараспен қамту мүмкін емес. Бүгінгі таңда табысты әлеуметтену және мансап үшін өз елінің әрбір азаматы Конституциядан бастап жол қозғалысы ережелеріне дейінгі түрлі құқықтық құжаттардың негіздерін білуі тиіс.

"Құқық" ғылыми-білім беру департаменті Заңтану саласында жоғары білікті мамандарды даярлау үшін құрылған. Біздің мақсатымыз-қазақ, орыс және ағылшын тілдерін терең меңгерген қазақстандық заңгерлердің жаңа буынын қалыптастыру. Біздің түлектер трансұлттық және ұлттық компанияларда, банктерде, жеке компанияларда, халықаралық ұйымдарда, адвокаттық кеңселерде және мемлекеттік секторда жұмыс істей алады.

Сізді біздің мектептің студенті ретінде көруге әрқашан қуаныштымыз!


Сайлибаева Ж. Ю
з. ғ. к., қауым.профессор
Тарихы
Ғылыми қызметі
Серіктестер
Байланыстар
"Құқық" ғылыми-білім беру департаментінің тарихы 2009 жылдың 8 қаңтарынан Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ ректорының бұйрығымен "саясаттану және құқық"кафедрасы құрылғаннан бастау алады. 2011 жылдан бастап "Саясаттану және құқық" кафедрасы кеден ісі мамандарын даярлады (30.06.2011 жылғы №11-06/227 бұйрық). 2014 жылдан бастап кафедра "5В030100 — Құқықтану" мамандығы бойынша білім берудің екі деңгейі: бакалавриат, магистратура кадрларын даярлауды бастады (лицензия нөмірі 03.02.2010 ж.0137426).

2019 жылдың 4 қыркүйегінде Нархоз ректорының №03-01/97 "ұйымдастыру-штаттық және кадрлық өзгерістер туралы" бұйрығы бойынша Нархоз университетінің Құқық және мемлекеттік басқару мектебінің базасында "Құқық"ғылыми-білім беру департаменті құрылды.
Департаментте ҒЗЖ бойынша бекітілген жоспарға сәйкес ғылыми жұмыстар жүргізіледі. Профессор-оқытушылар құрамы құқықтың түрлі салаларында ғылыми зерттеулермен белсенді айналысады. Олар Скопус базасында индекстелген журналдарда, сондай-ақ Ресей ЖАК-ы мен Қазақстан Республикасының БҒСБК-да мақалалар жариялады
"Құқық" департаменті бизнес өкілдерімен және түрлі қоғамдық бірлестіктермен тығыз жұмыс істейді. Кафедра келесі серіктестермен ынтымақтастық туралы меморандумдар мен шарттар жасасты:


 • Дербес кластерлік "Инновациялық технологиялар паркі" - № 09-01-04/51 Меморандум 28.11.17 ж.
 • "Еуропалық сақтандыру компаниясы" АҚ —№ 09-01-04/45 Меморандум 15.11.17 ж.
 • Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты - № 26-15/79 шарт. 26.10.17 ж.
 • Алматы сауда және инвестициялар Палатасы- 07.09.17 ж. № 09-01-04/25-А Меморандум
 • Сауда-өнеркәсіп палатасы-29.03.11 ж. №11-26/03 шарт.
 • "Алматы қ. жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" КММ - 27.03.17 ж. №9 Шарт.
Департамент директоры +7 727 377 1944
E-mail: nurseit.baizhanov@narxoz.kz

Директордың көмекшісі:+7 727 377 1998
E-mail: layla.bukharbayeva@narxoz.kz

"Нархоз университеті" КЕАҚ УЛК-2, 1 шағын аудан, 81 үй, кеңсе. 432.
Әуезов ауданы, Алматы, Қазақстан, 050035.
Департаменттің профессор-оқытушылар құрамы
+
СУЛЕЙМАНОВ АКИФ ФИРУДИНОВИЧ
Д.Ю.Н., ПРОФЕССОР
Образование: КазНУ им. аль-Фараби (1993-1998)
Специальность: 12.00.02 — Конституционное право, административное право, муниципиальное право и финансовое право
Тема докторской диссертации: Теоретические и прикладные проблемы формирования системы общественного контроля над деятельностью органов исполнительной власти Республики Казахстан
Стаж работы: 21 год
Награды, заслуги: Автор более 100 научных работ, в том числе 2 монографии, а также 4 учебных пособия.

В 2010 году награждён Почетной грамотой ректора Академии экономики и права «Лектор года». В 2013 году награждён серебряной медалью имени В. И. Вернадского «За выдающиеся достижения в области естественных и гуманитарных наук» (Россия, РАЕ). В 2013 году награждён нагрудным знаком Министерства образования и науки Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан». В 2015 году награждён медалью Министерства юстиции Республики Казахстан «За вклад в развитие органов юстиции»

Преподаваемые дисциплины: Административное право Республики Казахстан, Актуальные проблемы международного корпоративного права
КУАНДЫКОВ КАЛДАРБЕК ЖУНИСБАЕВИЧ
К.Ю.Н., ПРОФЕССОР
Образование: 1991 г. — КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет
В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию в ДС при КазНУ им. аль-Фараби
Награды, заслуга: Почетная Грамота партии «Нұр Отан» 2016г., Юбилейная золотая медаль «МКТУ им.Х.А.Ясави» 2017 г., Почетная Грамота Акима Ауэзовского района г.Алматы 2018 г., Почетная Грамота Алматинского городского профсоюза работников образования и науки Республики Казахстан «Парасат» 2017 г.
Стаж работы: 28 лет
Преподаваемые дисциплины: Таможенное право, Организация таможенного контроля
Преподаваемые дисциплины: Административное право Республики Казахстан, Актуальные проблемы международного корпоративного права
УДЕРБАЕВА БАХЫТ АМАНГЕЛЬДИЕВНА
К.Ю.Н., АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР
Образование: Казахский Государственный Университет им.Аль-Фараби 1989-1994 г.
Специальность: 12.00.02- Конституционное право, административное право, муниципиальное право и финансовое право
Тема диссертации: Государственно-правовые механизмы реализации конституционного права на жизнь в РК
Стаж работы: 24 года
Награды, заслуга: Является автором 50 научных публикации и 1 монографии. За последние 3 года проходила 9 курсов повышения квалификации Университет Нархоз, такие как «Разработка учебного контента на платформе MOODLE» или «Профессиональный EXCEL для преподавателя»
Преподаваемые дисциплины: Административное право, Конституционное право РК
АМИРОВ НУРЛАН КУЗЕМБАЕВИЧ
К.Ю.Н., АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР
Образование: КазНУ им.аль-Фараби, 1996 – бакалавриат, 1998 – магистратура
Специальность: 12.00.01 – Теория и история государства и права, история правовых и политических учений
Тема диссертации: Конституционно- правовой статус Сената Парламента РК
Стаж работы: 21 год
Преподаваемые дисциплины: Гражданское право, Вещное и жилищное право, Гражданское процессуальное право
БАЙГЕЛОВА НУРГУЛЬ ЕЛЕУСИЗОВНА
К.Ю.Н., PHD, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА НОД «ПРАВО»
Образование: 1996-2000 гг. КазГЮА; Аспирантура (соискатель-преподаватель) 2001-2006 гг. КазГЮА
В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию в ДС при Университете имени Д.А.Кунаева
Награды, заслуга: Член в РУМС по специальности право (г. Астана, КазГЮУ); Член жюри Республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным дисциплинам
Стаж работы: 19 лет
Преподаваемые дисциплины: Гражданское право РК (общая и особенная части), Финансовое право
ОМИРТАЙ РОЗА
К.Ю.Н., АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР
Образование: Казахская Государственная Юридическая Академия, 2000 г.
Специальность: 12.00.02- Конституционное право, административное право, муниципиальное право и финансовое право
Тема диссертации: О статусе беженцев
Стаж работы: 19 лет
Награды, заслуга: Дипломы и сертификаты по спартакиаде
Преподаваемые дисциплины: Экологическое право, Правовое обеспечение социальной работы, Предпринимательское право
ТАТАРИНОВА ЛОЛА ФУРКАТОВНА
К.Ю.Н., АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР
Образование: КГЮА при Правительстве Кыргызской Республики, 2006 – бакалавриат, 2009 – магистратура
Специальность: 12.00.02 – конституционное право, муниципальное право
Тема диссертации: Конституционно-правовое обеспечение права человека на неприкосновенность частной жизни.
Стаж работы: 13 лет.
Преподаваемые дисциплины: Уголовное право, Уголовное процессуальное право, Методы расследования экономических преступлений
МУКАЖАНОВА МЕРУЕРТ ОРАЛТАЕВНА
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Образование: АГУ им. Абая 1996 г., магистр права
Стаж работы: 23 года
Преподаваемые дисциплины: Гражданское право
АМИРБЕКОВА АЛУА
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Образование: КазНУ им.аль-Фараби Бакалавриат Международное право 2005-2009; КИМЭП Магистратура Международное право 2009-2011; Маастрихсткий университет LLM European law; КазНУ им.аль-Фараби докторантура 2012-2015
Стаж работы: 3 года
Преподаваемые дисциплины: Альтернативное разрешение споров, Контрактное право
КРЫЛОВ РОМАН
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Образование: The Dickinson School of Law and Penn State Law, The Pennsylvania State University, U.S.A.
LL.M — специализация Международное право и Корпоративное право
Преподаваемые дисциплины: Контрактное право, Alternative Dispute Resolution and Arbitration
КРЫЛОВ ЛЕННОРА
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Образование: BA.LLB — Amity Law School, Amity University, India; LL.M — The Dickinson School of Law and Penn State Law, The Pennsylvania State University, U.S.A.
BA.LLB – специализация предпринимательское право; LL.M – специализация Международное право и Право общественных интересов
Преподаваемые дисциплины:
International Law, Legal writing
БУХАРБАЕВА ЛАЙЛА ПЕРНЕХАНОВНА
ЛАБОРАНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА НОД "ПРАВО"
ЖАППАРОВА АЛЬМИРА САГИТОВНА
К.Ю.Н., ПРОФЕССОР
Образование: КазНУ им. С.М.Кирова (1978-1983)
Специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право (на 1993 г.)
Тема кандидатской диссертации: Ответственность за преступную халатность (на материалах Республики Казахстан)
Стаж работы: 37 лет
Публикации: соавтор учебников по уголовному праву, Комментария к УК РК (199 г.), научный редактор и соавтор Практического руководства «Права человека в сфере охраны здоровья», автор ряда статей по вопросам уголовного и медицинского права. Опубликовано более 50 работ.
Награды: Награждена медалью Президента Республики Казахстан к 10-летию Конституции РК
Преподаваемые дисциплины: Уголовное право Республики Казахстан, Теоретические проблемы уголовного права, Правовое регулирование в сфере охраны здоровья.

БАЙЖАНОВ МАРЛАН МЕЙРАМБЕКОВИЧ
Должность асс.профессор
Образование: PhD, международное право
Специальность Юриспруденция, Международное право
Тема диссертации
Тема диссертации: «Международные договоры РК об оказании правовой помощи по уголовным делам: механизмы реализации и перспективы их совершенствование» / Дисс. Совет при ЕНУ им. Гумилева (Астана) 2011 г.
Стаж работы более 20 лет.
Преподаваемые дисциплины: Международное право, Международное уголовное право

ЖУРСИМБАЕВ САГЫНДЫК КЕМАЛОВИЧ
Должность доктор юридических наук, профессор
Специальность Юрист-правовед
Более 30 лет в органах суда, внутренних дел и прокуратуры РК, экс-депутат Верховного Совета РК, член Комиссии по правам человека при Президенте РК
Почетный работник прокуратуры СССР, Почетный ветеран МВД и ГП РК, Юбилейные медали
Почетный профессор Академии правоохранительных органов при ГП РК,
бывший член Диссовета КазНУ, Академии МВД РК, Академии Генеральной прокуратуры РК

Преподаваемые дисциплины: Уголовный процесс, правоохранительные органы и прокурорский надзор

КЛИМКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Должность Профессор
Специальность Юрист-правовед
Тема диссертации
«Правовое положение производственного кооператива по законодательству Республики Казахстан» (к.ю.н.), «Товарищество с ограниченной ответственностью в системе хозяйственных товариществ по законодательству Республики Казахстан» (докторантура Академии юриспруденции «Әділет» Каспийского общественного университета).
Стаж работы более 35 лет
Награды, заслуги
Лауреат Государственной стипендии Министерства образования и науки РК для талантливых молодых ученых (2000 г.),
Грамота Министерства науки и высшего образования РК (1999 г.),
Почетная Грамота Конституционного Совета РК (2015 г.),
Благодарственное письмо Министерства образования и науки РК (2017 г.).
Преподаваемые дисциплины
Гражданское право Республики Казахстан
Договорное (контрактное) право

НУРАНОВА РАЙХАН КУАНДЫКОВНА
Должность старший преподаватель
Специальность Юриспруденция
Стаж работы более 30 лет
Награды, заслуги
Лучший преподаватель - 2016 Университета Нархоз
Преподаваемые дисциплины
Гражданское право РК, гражданский процесс
САЙЛИБАЕВА ЖАНЕЛЬ ЮРСУНОВНА
Должность: к.ю.н., асс.профессор Евразийского центра научных исследований НАО «Университета Нархоз»
Образование: высшее, КазГЮА
Специальность: юриспруденция
Тема кандидатской диссертации: «Ответственность за нарушение законодательства о недрах»
Стаж работы более 20 лет
Награды, заслуги: имею более 40 публикаций, из них 1 монография, 2 учебных пособия, 4 научные статьи в журналах наукометрической базы Scopus, а также в журналах ККСОН МОН РК и РИНЦ.
Преподавамые дисциплины: Административное право РК, Методы расследования экономических преступлений.

"Құрметті достар, біз сіздерді "Әлеуметтік ғылымдар" ғылыми-білім беру департаментінің парақшасында қарсы алуға қуаныштымыз!
Біздің міндетіміз - көруге, ойлауға және әрекет етуге үйрету.
Көру - қазіргі қоғам мен мемлекеттік басқарудың проблемалары; әлеуметтік құрылымда және тұрақты дамуды қамтамасыз етуде болып жатқан өзгерістер.
Ойлау - еркін, дәлелді, ашық.
Әрекет ету - өзінің кәсіби жобаларын жүзеге асыра отырып, қоғамның игілігі үшін. Ол үшін біз оқытушылар мен студенттер арасында тәжірибе мен білім алмасу үшін қолайлы жағдай жасай отырып, оқыту мен зерттеу қызметінде озық болуға ұмтыламыз.
"Әлеуметтік ғылымдар" білім беру бағдарламалары студенттерді табысты мансапқа және мемлекеттік басқару, Халықаралық қатынастар, экология және әлеуметтік жұмыс саласындағы басшылық лауазымдарға дайындайды.
"Әлеуметтік ғылымдар" департаментінің құрамында жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы еңбек етеді, оның білім беру қызметі білім беру қызметтерінің сапасын арттыруға - нәтиже сапасын (түлектердің білімі, іскерлігі, дағдылары) және нәтижеге қол жеткізу процестерінің сапасын (олардың халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі) қамтамасыз етуге бағытталған.
Сіз "Әлеуметтік ғылымдар" кодының мүмкіндіктерін толығымен пайдаланасыз және шынымен де жоғары білімді адамдар боласыз деп үміттенемін.
Сіздерге білім жолында шығармашылық және ғылыми жеңістер тілеймін, әрбір жаңа оқу жылы сізді басты мақсатқа — өмірде өз орнын табуға және еліміздің лайықты азаматы болуға жақындатсын!
Егер сіз бірінші дәрежелі халықаралық білім алғыңыз келсе, Динамикалық білім беру ортасында оқып, жергілікті және халықаралық қауымдастыққа айтарлықтай үлес қосқыңыз келсе, "Әлеуметтік ғылымдар" департаментінің кез-келген бағдарламасына қатысыңыз.

Сейтқазиева А. М., "әлеуметтік ғылымдар" НОД директоры, Э. ғ. д., профессор»
Қазақстан тарихы
Ғылыми қызметі
Серіктестер
Байланыстар
"Әлеуметтік ғылымдар" ғылыми-білім беру департаменті "Нархоз университеті " КЕАҚ ұйымдық-құрылымдық өзгерістері туралы" 2021 жылғы 2 ақпандағы № 03-01/14 бұйрықтың негізінде құрылды, оған сәйкес " Мемлекеттік басқару " ҒББД " Әлеуметтік ғылымдар " ҒББД  болып өзгертілді.

Бүгінгі таңда "Әлеуметтік ғылымдар" ғылыми-білім беру департаменті жетекші департаменттердің бірі болып табылады, үлкен ғылыми және педагогикалық әлеуетке ие.
Научно-образовательный департамент «Социальные науки» активно работает над научно-исследовательскими проектами в сфере государственного и местного управления, международных отношений, международной и сравнительной политологии, экологических и социальных проблем, проблем устойчивого развития.
Профессорско-преподавательский состав департамента участвует в различных международных и казахстанских научно-исследовательских проектах и осуществляет активную публикационную деятельность в изданиях, индексированных в базе СКОПУС, а также ВАК России и ККСОН Республики Казахстан.

Участие ППС в научных проектах:

Андиржанова Г.А.
Научный проект «Проведение социологического исследования межэтнической ситуации в стране» на базе «Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан» согласно Договору № 78, от 24.04.2020 г.

Мукан С.М.
В 2017 году стал обладателем проекта Жан Моне, финансируемый Европейским Союзом, на тему “Diversification of EU Energy Supply: Challenges and Opportunities for Central Asia”, 2017-2020.

Адилханулы Н.
Региональная стратегия социально-экономического развития Акмолинской области Республики Казахстан на 2020-2025 гг.

Проект Фрайбергского университета (Германия) на

тему «The New Silk Road: National Vision and Everyday Imaginaries and Modernity in Eurasia»
Китайская инициатива «Один пояс – Один путь» в Центральной Азии: возможности, вызовы, риски и перспективы
Тюркский вклад в мировую цивилизация и современный Казахстан
Устойчивое развитие Республики Казахстан на примере Муканчинского сельского округа Алматинской области

Имярова З.С.
1) Совместный проект с Near Middle East University. Кипр на тему “Ethnic diversity in Kazakhstan”. Руководитель Асель Тутумлу. 2018-2021.
2) “Comparative analyses of Chinese Muslims in China and Central Asia”. Совместный проект с Норико Унно Рамазаки, University of Tokyo. Япония. 2019-2022. В рамках данного гранта предполагается полевые исследования в Китае, Киргизии и Узбекистане
3) Проект “Assimilation of minorities within minorities” консультант: профессор Колумбийского университета Лоренс Марковитц.2018-2020
4) Проект “Mulsim diaspora across Central Asia” Науч.рук: профессоры Марианна Камп и Гарднер Бовингтон.Университет Индианы.2019-2021.
5) Проект МОН РК на тему Устная История миграции китайских мусульман из Китая в Казахстан 1950-1970 гг. 2020-2023гг.

Италмасова Р.Б., Беймишева А.С., ст. преподаватель Сатыбаева А.У.
Проекты Министерства культуры и спорта, Министерства информации и общественного развития, Центра поддержки гражданских инициатив.

Гумарова Т.А.
Международный научно-исследовательский проект, который осуществляется под руководством ЮНЕСКО ЦУР 4.7. «Глобальная программа по продвижению устойчивого развития».

Борибай Э.С., Молдагазыева Ж.Ы., Усубалиева С.Д.,
Научные исследования по теме «Биохимические маркёры сонной болезни у жителей экологически неблагополучных регионов Казахстана» (научный руководитель Борибай Э.С. ИРН АР 05132940 пр.№2 от 23.02.2018 МОН РК) в рамках грантового финансирования.

Салимбаева Р.А.
Грантовый проект МОН РК «Новый Шелковый путь: от регионального сотрудничества к интеграции Казахстана в мировое экономическое и политическое пространство» (№ Госрег. 0115РК00607). Итоговым результатом является коллективная монография участников проекта.
 • Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана (ЕВРОБАК)
 • АО "Центр международных программ" Международная стипендия "Болашак"
 • Акционерное Общество "ForteBank"
 • АО "Эйр Астана"
 • АО НК "КазМунайГаз"
 • Национальный банк РК
 • АО "Рахат"
 • ТОО "Такеда Казахстан"
 • Morgan Lewis
 • ТОО «Казахстанский центр экологического проектирования»
 • ТОО «Экосервис»
 • Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste»
 • Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан
 • АО «Институт внешнеполитических исследований» Представительства МИД РК
 • Департамент общественных связей представительства ООН
 • Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК
Директор департамента +7 727 377 1984
E-mail: yana.yeralyeva@narxoz.kz

Методист: +7 727 377 1991
E-mail: kuralai.musabekova@narxoz.kz

1-й микрорайон, д.81, оф. 442.
Ауэзовский район, Алматы, Казахстан, 050035
Профессорско-преподавательский состав департамента
+
Иембекова Майра Ораковна
Ассоциированный профессор, к.и.н.,
руководитель ОП «Международные отношения и политология
Образование: высшее
Специальность: Международные отношения
Тема диссертации: «ХХ ғ. 90-жылдарындағы Қазақ-түрік қатынастары»
Награды, заслуги: эксперт МОН РК по Образовательным программам, член РУМС по специальности «Международные отношения» КазНУ им. Аль-Фараби, грамоты.
Научное направление: проблемы трансграничных рек Центральной Азии и Казахстана, вопросы казахстанско-турецких отношений, актуальные вопросы международных отношений, 2 монографии, 2 учебника и учебных пособии, более 50 статьи.
Преподаваемые дисциплины: История международных отношений, Современные проблемы международных отношений, Дипломатическая и консульская служба, Международная и национальная безопасность, Проблемы безопасности Центральной Азии и др.
Андиржанова Гулнар Абылхаировна
Доктор политических наук., профессор НОД «Социальные науки»
Образование: высшее
Специальность: - история
Тема докторской диссертации: «Индустриально-инновационная политика Республики Казахстан в контексте обеспечения конкурентоспособности (политологический анализ)»
Награды, заслуги:
Заслуженный деятель науки и образования, Отличник образования РК, Академик международной академии образования и науки, Академик Международной Академии информатизации, «Лучший преподаватель Вуза-2011», Лучший преподаватель Нархоза – 2016,
Преподаваемые дисциплины: «Внешняя политика РК», «Мировая политика и мировой процесс», «Проблемы безопасности в Центральной Азии», «Геополитика»
Нурлан Адилханулы
Кандидат политических наук, ассоциированный профессор ОП "Международные отношения и политология"
Образование: высшее
Специальности (базовые): "Международная журналистика", "Международные отношения"
Специальность аспирантуры: 23.00.04 - "Политические проблемы международных отношений,глобального и регионального развития"
Тема кандидатской диссертации: "Казахстанско-британское сотрудничество в нефтегазовой сфере (Политологический аспект)"
Эксперт Совета Безопасности при Президенте Республики Казахстан
Эксперт Совета по внешней политике МИД Республики Казахстан
Эксперт Института устойчивого развития Казахстана Университета Нархоз
Мұқан Сәкен Мұқанұлы
доктор PhD по международным отношениям, ассоциированный профессор

Образование:

1.    Институт международных профессий (специалист по международным отношениям со знанием двух иностранных языков – 1999-2004 гг.);

2.    Академия ОБСЕ (магистр политологии (Центральная Азия) – 2008-2010 гг.);

3.    КазУМОиМЯ имени Абылай хана (доктор PhD по международным отношениям – 2011-2015 гг.)

Специальность: 6D020200 – «Международные отношения» 

Тема докторской диссертации: Национальные интересы в нефтегазовой отрасли: мировой опыт и Казахстан 

Стаж работы: 15 лет

Награды, заслуги: имеет более 30 публикации, руководитель научно-образовательного проекта имени Жан Моне программы Эразмус +, член диссертационного совета по международным отношениям, благодарственная грамота МОН РК за вклад развития высшего образования

Преподаваемые дисциплины: Региональные подсистемы международных отношений (Восток, Запад), Энергетическая безопасность, Многосторонняя дипломатия, Дипломатическая документация, Экономическая дипломатия

Имярова Зульфия Сулеймановна
К.и.н. ассоциированный профессор-исследователь НОД «Социальные науки»
Тренер по правам человека в рамках ООН-Женщины
Образование: высшее
Специальность: История международных отношений
Тема кандидтаской диссертации: Политика США в отношении Китая в период
администрации дж.Буша (мл.)
Награды:
Стипендиат программы Фулбрайт USA, 2012-2013г
Grant of Minzu University, China, 2015
Grant Erasmus + programme-KA107, University of Deusto, Spain, 2016
Grant University of Zurich. Switzerland, 2021
Участие в грантовых проектах Министерства образования РК 2020-2022, международных
проектах с Университетом Индиана, Университета Дж. Вашингтона, США.
Преподаваемые дисциплины: Исследовательские методы, Современные проблемы МО,
Современные конфликты и методы их урегулирования
Елибаева Айгерим Ерболатовна
Ассоциированный профессор НОД "Право и Социальные науки", доктор PhD.

Образование: Высшее, докторантура

Специальность: D020200 - Международные отношения

Тема докторской диссертации: Шанхайская Организация Сотрудничества и Европейский Союз: региональные комплексы энергетической безопасности

Преподаваемые дисциплины: Основы политической теории, Многосторонняя дипломатия, Национальная и Региональная безопасность, Региональные подсистемы международных отношений (Восток), Международные конфликты и миротворчество, Дипломатическая и консульская служба, Дипломатический этикет и протокол, Техника ведения дипломатических переговоров, Центральная Азия в глобальной политике, Проблемы безопасности в Центральной Азии, Международный терроризм 

Шәріпов Айбар Иркенұлы
Старший преподаватель НОД «Социальные науки»

Образование: высшее

Специальность: Международные отношения и политология

Тема магистерской диссертации:  “U.S. Covert Actions: The Exposure Effect and the President’s Popularity.”

Награды, заслуги: благодарственное письмо ректора

Преподаваемые дисциплины: 

▪ Введение в сравнительную политологию

▪ Введение в международные отношения

▪ Project Management in IR

▪ Халықаралық қатынастардағы зерттеу әдістері

▪ Multilateral Diplomacy

▪ Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan

▪ Введение в международные отношения

▪ Халықаралық қатынастарға кіріспе

▪ Intro to International Relations

▪ World Politics and Political Processes

▪ Political Analysis and Forecasting

▪ Геосаясат

Сагидолда Нагима
магистр наук социальной работы, руководитель ОП "Социальная работа"

Образование: высшее, КазНУ имени аль-Фараби,
специальность: Социальная работа, закончила докторантуру по специальности "Государственное и местное управление"
Тема докторской диссертации: "Государственная политика демографического потенциала регионов Казахстана",
преподаваемые дисциплины: Социальная политика. Занятость населения и ее регулирование, Основы социальной медицины
Италмасова Раушан Балтабаевна
Д.с.н., профессор НОД «Социальные науки»
Образование: высшее
Специальность: Социальная работа, Социология
Тема докторской диссертации: Социологическая экспертиза инвестиционных проектов в РК
Награды, заслуги: грант Фонда Первого Президента, как молодому ученому, 2012 г.; Благодарственное письмо Ректора Нархоз за профессионализм, 2020; Грамота Ректора АЭСА, 2015 г. 
Преподаваемые дисциплины: История и теория социальной работы, Кейс-технологии в социальной работе, Социальная работа с семьей, детьми, Социальная работа с людьми с ограничениями. 
Абенова Кульзада Абдрахмановна
Доктор PhD, асс. Профессор НОД «Социальные науки»

Образование: высшее

Специальность: преподаватель казахского языка и литературы

Тема докторской диссертации:  Қазақстанның демографиялық дамуының экономикалық механизмдері

Награды, заслуги: почетная грамота министра МОН РК 2017

Преподаваемые дисциплины:  

«ODS 5304 - Отбасылық демографиялық саясат және әлеуметтік тәжірибе», «SRSD 4335 Отбасымен, балалармен және қарттармен әлеуметтік жұмыс»,  
«MPSP 4343- Әлеуметтік жобаларды дайындау әдістері»,
«DSR-Әлеуметтік салада іс-қағаздарын жүргізу»
 «SPSB-5307 Әлеуметтік саясат және әлеуметтік әл-ауқат»
Кенжетаева Роза Орынбаевна

Магистр психологии, старший преподаватель
Образование: высшее
Специальность: Психология
Преподаваемые дисциплины: Общая психология, История психологии, Психодиагностика, Конфликтология и девиантология, Кейс технологии в социальной работе, Практикум по психо-социальному консультированию, Социальная геронтология, Психология деловой коммуникации и др.
Айгуль Сейтжановна Беймишева

PhD по социологии, ассоциированный профессор Университета Нархоз НОД "Социальные науки" 
Образование: высшее
Специальность: Социология
Тема докторской диссертации: "Формирование новых социальных стандартов жизни среднего класса в условиях субурбанизации города Алматы"
Преподаваемые дисциплины: Методы анализа социально-политических данных, история социологии
Сатыбаева Анара Умирзаковна
магистр социологии, старший преподаватель НОД Социальные науки
Образование: высшее
Специальность: Социология
Награды: бронзовая медаль 50-ти летие КазЭУ им.Т.Рыскулова
Преподаваемые дисциплины: "История социологии", "Теория социальной работы", Жастармен әлеуметтік жұмыс, Управление, организация и администрирование в социальной работе, Әлеуметтік жұмыстағы CASE технологиялары, Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиясы.
Стамкулова Калиаш Утенбековна
Д.э.н., профессор НОД «Социальные науки»
Образование: КазХТИ (1990-1995)
Специальность: 08.00.19 – Экономика природопользования и охраны окружающей среды
Тема докторской диссертации: Эколого-экономическая оценка эффективности природоохранной деятельности: теория, методология, практика (на материалах химической промышленности Казахстана) 
Награды, заслуги: Автор более 100 научных работ, в том числе 2 монографии, а также 6 учебных пособия.
Диплом руководителю «Золотая кафедра» в рамках Программы золотой фонд, 2013г;
Юбилейная золотая медаль «МКТУ им. Х. А. Ясави», 2007 г.
Преподаваемые дисциплины: Экономика окружающей среды, Зеленая экономика и устойчивое развитие, Экологическая культура и воспитание.
Даулбаева Альмира Нурлановна
PhD., ассоциированный профессор НОД «Социальные науки»
Образование: АГУ им Абая в 1995г – бакалавриат, КазНАУ в 2008г – магистратура, КазНАУ в 2012г – докторантура.
Специальность: «6D060800 – Экология»
Тема докторской диссертации: «Динамика изменения концентрации основных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города Алматы»
Награды, заслуги: является автором более 35 научных трудов, в том числе 2-х учебных пособий. За последние 2 года прошла 5 международных курсов и треннингов повышения квалификации. Является членом диссертационного совета «Сохранение природных ресурсов». Принимала участие в качестве спикера на Всемирном форуме городов -10 (Абу-Даби, 2020г).
Преподаваемые дисциплины: «Почвоведение», «Прикладная климатология», «Экология животных и растений», «Биогеохимия и экотоксикология», «Социальная экология и устойчивое развитие»
Усубалиева Салтанат Джумадиловна
к.г.н., ассоциированный профессор НОД «Социальные науки»

Образование: высшее

Специальность: Геоэкология

Преподаваемые дисциплины: «Экоменеджмент», «Управление отходами», «Экологическия биогеография»

Молдагазыева Жанар Ыспановна
к .х.н., ассоц.профессор НОД Социальные науки
Образование: высшее
Специальность: Химия
Тема кандидатской диссертации: Исследование радикальной гомо-и сополимерищации новых аллильных редокс-полимеров.
Преподаваемые дисциплины: Компьютерные технологии в экологии, Экспертная деятельность в экологии, 
Экологическое нормирование, проектирование и экспертиза.
Салимбаева Расима Аменовна
Кандидат экономических наук, ассоциированный профессор ОП
«Экология».
Образование: высшее.
Специальность: «Экономика природопользования».
Тема кандидатской диссертации: «Социально-эколого-экономическое картирование г. Алматы».
Стаж работы: 16 лет
Награды, заслуги: Автор более 40 научных работ, в том числе 2-х
учебных пособий и 1 монографии.
Звание «Лучший преподаватель КазЭУ им. Т. Рыскулова – 2013»,
Награды и грамоты спортивных соревнований по шахматам и плаванию,
Номинация и грант «Лучший исследователь 2017 года» Университета
Нархоз, Почетная грамота Акима Ауэзовского района г. Алматы 2020 г.
Преподаваемые дисциплины: Экология и устойчивое развитие,
Экорынок и продовольственная безопасность, Интегрированное управление
водными ресурсами, Управление экологическими проектами.
Salimbaeva.rasima@narxoz.kz
Телефоны: 87778157572, 87016421148.
Борибай Эльмира Сартайкызы
Кандидат биологических наук, ассоциированный профессор НОД «Социальные науки»
Образование: высшее, КазНУ им. Аль-Фараби
Специальность: Биология, преподаватель биологии и химии
Тема кандидатской диссертации: «Морфофизиологические и биохимические особенности конопли (Cannabis L,) Шуйской долины».
Преподаваемые дисциплины: Ландшафтоведение, Экология растений и животных, Экологический мониторинг.
Сатбаева Гулбаршын Сатановна
к.э.н., ассоцированный профессор ОП «Экология»

Образование: Высшее

Специальность: Экономика и менеджмент

Тема кандидатской диссертации: Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың әлеуметтік-экологиялық-экономикалық тиімділігі (Ақсу-Жабағылы мысалында)

Награды, заслуги: «Лучший автор» им. А. Байтурсынова, 2012г.

Преподаваемые дисциплины:

«Экология және тұрақты даму», «Экологиялық менеджмент», «Табиғатты пайдалану экономикасы», «Жасыл экономика және тұрақты даму», «Экологиялық журналистика», «Экологиялық жобалау, нормалау және сараптау»

Тлеуберлина Орынбасар Бауеновна
Старший преподаватель ОП «Экология»
Образование: Высшее
Специальность: «Экология»
Тема докторской диссертации: «Изучение современного состояния и эколого-биологических особенностей растения Capparis herbacea Willd в условиях Юго-Востока Казахстана »
Преподаваемые дисциплины: «Топырақтану», «Топырақ экологиясы»,«Экология және тұрақты даму », «Эконарық және азық-түлік қауіпсіздігі», «Өндірістік экология», «Биогеохимия және экотоксикология»