Білім беру бағдарламаларының тізімі

Қос дипломды бағдарламалар

Шетелдік және резидент емес

НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ІШКІ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ

Сапалы және қолжетімді білім беру Нархоз Университетінің 2030 Даму Стратегиясының №1 басымдылығы болып табылады. Осы мақсатты іске асыру үшін Университет қызметінің академиялық және академиялық емес салаларын қамтитын сапаны басқарудың ішкі жүйесі әзірленді. Оқытудың барлық деңгейлеріндегі (бакалавриат, магистратура, докторантура) білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз етуге көп көңіл бөлінеді.
Университетте сапаны тиімді қамтамасыз ету үшін саясат пен механизмдер әзірленген. Университеттің ұйымдық құрылымында Академиялық кеңестің жанында Академиялық сапа жөніндегі Комитет бар, әрбір мектепте Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялар жұмыс істейді. Президент жанында Академиялық сапа жөніндегі кеңесші бар.
Университет сондай-ақ сапаның сыртқы сараптамасына жүгінеді, осы мақсатта ұлттық және шетелдік агенттіктерде институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтеді және «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (ҰКП) жүргізетін Қазақстанның жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының жыл сайынғы рейтингісіне қатысады.
Университет қауымдастығы (студенттер, оқытушылар және әкімшілік қызметкерлер), сонымен қатар түлектер, жұмыс берушілер, корпоративті серіктестер де осы үрдіске қатысады.


Сапаны басқару жүйесі шеңберінде келесідей салалар басым бағыттарға ие болып табылады:

  • Университетті басқарудың сапалы жүйесін қамтамасыз ету

  • Білім беру және зерттеу бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету
  • Оқыту, сабақ беру және зерттеу инфрақұрылымының сапасын қамтамасыз ету

  • Әріптестік қарым-қатынастардың сапасын қамтамасыз ету

Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат пен рәсімдер

Мектептердің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы №207 бұйрығымен Мектеп/Факультет базасында Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияны қалыптастыру бойынша талап енгізілді.
Сапа жөніндегі комиссияның негізгі міндеті білім беру қызметтерінің сапасын басқару және қамтамасыз ету тұрғысынан міндеттер мен іс-шараларды әзірлеу, үйлестіру, мониторингілеу және талдау болып табылады.
Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның құрамына оқытушылар, студенттер, магистранттар, докторанттар және корпоративтік әріптестердің өкілдері кіреді.
Комиссия жұмысының мақсаты мектеп және ҒББД шеңберінде Университеттің сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясатты іске асыру болып табылады.

Академиялық кеңес жанындағы Академиялық сапа жөніндегі Комитет

Мектептердің Сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялардың жұмысын үйлестіруді және Университеттің сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясатын іске асыруды Академиялық кеңес жанындағы Академиялық сапа комитеті жүзеге асырады.
Комитеттің негізгі функциялары:
· сапа саласындағы академиялық қызметті реттейтін ішкі нормативтік базаны жетілдіру;
· білім беру қызметтерінің сапасын бақылау процесін үйлестіру; Университеттің академиялық қызметіне сапа мәселелері бойынша халықаралық тәжірибені зерттеу және енгізу;
· Мектептердің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялардың есептерін қарау; олардың қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар беру; академиялық қызметтің сапасын жақсарту мақсатында Университеттің білім беру қызметтері сапасының сыртқы мониторингінің (аккредиттеу, рейтингтер) нәтижелерін талдау және талқылау.