English
Русский

© НАРХОЗ - 2020. All rights reserved.

Жылдық есептер

2017 жыл

Шоғырланған есеп
Жеке қаржылық есеп
2017-2018

2018 жыл

Шоғырланған есеп
Жеке қаржылық есеп
2018-2019

2019 жыл

Шоғырланған есеп
Жеке қаржылық есеп
Жылғы есеп 2019-2020