Команда

Қазақстан Күн тәртібін қабылдаған әлемнің 193 елінің бірі болып табылады
2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму саласында.
Бұл мақсаттар бүкіл әлемдегі әлемдік көшбасшылардың үш негізгі бағытты: қоғамды, қоршаған ортаны және экономиканы қамтитын адами әлеуетті дамыту үшін маңызды тақырып ретінде тұрақты дамуға негізгі мән беру идеясына теңдессіз берілгендігін білдіреді.
Жаңа күн тәртібі жалпы адамзаттық, әмбебап, трансформациялық және біріккен сипатқа ие. Онда барлық елдерге 2030 жылға дейін өте маңызды бес салада: адамдар, планета, өркендеу, бейбітшілік және серіктестікте барлық адамдардың мүддесі үшін әрекет етуге шақыру бар.