Экология (ҒПМ)

Құқық және әлеуметтік ғылымдар мектебі
1200000,00
тг.
Магистратура - "ЭКОЛОГИЯ (БМ)"

Бағдарламаның мақсаты: заманауи халықаралық білім мен кәсіби стандарттарға жауап бере алатын, қоршаған ортаның жай-күйін динамикалық жағдайда зерттей алатын, әр түрлі су қоймаларындағы судың сапасын қадағалап, қоршаған ортаның жай-күйін бақылау және тиімді мониторинг жүргізу әдістерін таба алатын, табиғат ресурстарын пайдаланудың ұтымды жолдарын тауып, компания және кәсіпорын басшысына оның экономикалық тиімділігін көрсете алатын өндірістік, ұйымдастыру-басқару, аналитикалық қызметпен айналысатын мамандарды даярлау.

Бағдарлама экологиялық проблемаларды шешудің стандартты емес жолдарын таба алатын, табиғат ресурстарын тиімді басқарып, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ете алатын кең бейінді экологтар мен кешенді өнеркәсіптік қауіпсіздік аудиторларын дайындауды, сарапшы-экологтарды, зерттеуші-экологтарды дайындауды көздейді.


Пәндер комбинациясы: Геоэкология + Экологиялық мониторинг

Оқыту тілі: Қазақша, орысша

Оқыту мерзімі: 2 жыл

Оқыту формасы:: күндізгі (кешкі)

Другие программы