English
Русский

© НАРХОЗ - 2020. All rights reserved.

Бұйрық

Жоғары білім бойынша білім беру бағдарламаларына оқуға қабылдау туралы бұйрық
10 тамыз
17 тамыз
19 тамыз
21 тамыз
24 тамыз
25 тамыз №1
25 тамыз №2
25 тамыз №3
25 тамыз №4
28 тамыз