БИЗНЕСТЕГІ ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ

БИЗНЕСТЕГІ ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама жайлы
Осы бағыттағы мамандар экономиканың барлық әлеуметтік сфералары мен салаларында сұранысқа ие. Тәуекел-менеджер – салыстырмалы түрде жаңа және болашағы бар мамандық. Кәсіби тәуекел менеджер әсіресе қазір, экономиканың тұрақсыздығы жағдайында қажет. Тәуекел менеджер бизнесті жан-жақты зерттейді, мәселелі жақтарды және тәуекелдердің ықтимал көздерін анықтайды, нарықтық жағдайдың даму нұсқаларын үлгілейді және осы мәліметтер негізінде компанияны үлкен қаржылық шығындардан немесе беделін сақтап қалатын тәуекелдерді басқару және азайту стратегияларын әзірлейді. Мамандық әлі де жас болып саналады, бірақ оған сұраныс бар, оны бизнестегі ең көп қажет ететін мамандықтардың бірі деп айтуға болады.
Осы бағыттағы мамандар ретінде Сіз бизнес-процестерді ұйымдастыра және жоспарлай аласыз, қаржылық есептілікті талдай аласыз, аналитикалық және маркетингтік зерттеулер жүргізе аласыз, компания қызметін стратегиялық жоспарлаумен айналыса аласыз.
Рейтинг және аккредитация
жоқ
Оқу аяқталғаннан кейін Сіз мансапты келесідей бағыттарда құра аласыз:
 • консалтинга аясында
 • кадрлық қызметтерде
 • Қазақстандық және халықаралық компанияларда
 • Инвестициялық-банктік сферада
 • аутсорсингтік агенттіктерде, сақтандыру қызметтерінде және брокерлік компанияларда
 • өнеркәсіптік-өндірістік сфераларда

ОҚУ ЖОСПАРЫ БОЙЫНША АҚПАРАТ

Мектептің негізгі пәндері
 • Бизнес үшін сандық әдістер
 • Басқарушылық экономика
 • Қаржылық есепке кіріспе
 • Шешім қабылдау үшін есеп
 • Қаржы негіздері
 • Менеджмент негіздері
 • Маркетинг негіздері
 • Ұйымдық мінез-құлық
 • Корпоративтік бизнес құқық
 • Статистика
 • Эконометрика
 • Экономикаға кіріспе
Мамандықтың негізгі пәндері
 • Тәуекел теориясы және қауіпті жағдайларды модельдеу
 • Операциялық менеджмент
 • Ұйымдық дағдарысты басқару
 • Тәуекелдерді басқару
 • Стратегиялық менеджмент
 • Адам ресурстарын басқару
 • Жобаларды басқару
 • Өзгерістерді басқару
Таңдау бойынша мамандық пәндері
 • Жеткізу тізбегіндегі тәуекелдерді басқару
 • Нарықтық тәуекелді бағалау
 • Брендтерді басқару
 • Қайшылықтарды басқару
 • Көшбасшылық және команда құру
 • Құқықтық және реттеуші тәуекелдер
 • Бизнес жоспарлау
 • Ақпараттық технологиялар тәуекелі
Тағылымдама және дипломдық жұмыс/жоба
Үшінші және төртінші курс студенттері алған білімдерін әртүрлі компанияларда, сондай-ақ Дипломдық жобаны немесе Дипломдық жұмысты жазу кезінде қолдана алады.
Оқуға қалай түсуге болады