Corporate Governance, Compliance and Performance

Appraisal (НПМ)

Бағдарламаның мақсатты

Корпоративті басқару, комплаенс, нәтижелерді өлшеу және осы білімді директорлар кеңесіне немесе сол сияқты шешімдер қабылдауға кеңес беру үшін есеп беру, аудит және басқарушылық есеп ақпаратын түсіндіру үшін пайдалану қабілеттерін дамыта алатын жаңа буын мамандарын дайындау (CIMA кәсіби деңгейі P1. P2, CIA 3 деңгейі, ACCA кәсіби деңгейі 3, ACCA және CIMA этикалық деңгейі, ACAMS 2 бөлім).

Мансап:
 • Комплаенс-бақылаушы
 • Ішкі аудитор
 • Фирма басшысы немесе орынбасары
 • Қаржы директоры
 • Сапа бойынша менеджер
 • Бас экономист
 • Инновацияларды дамыту менеджері
Оқыту нәтижелері:
 • Тәуекелдерді бағалау және әр түрлі құрылымдық құрылымдардың салдарын бақылау;
 • Технологиялық басқарудың жаңа тәжірибелерін және олардың ақпараттық қауіпсіздікті бақылауға әсерін анықтау;
 • Процедуралар мен қолдау құралдары арқылы жетекші халықаралық банктердегі ақшаны жылыстатумен күресудің ең жақсы тәжірибесін білу;
 • ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп деректері негізінде шоғырландырылған және қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынуға қажетті кәсіби білімді көрсету;
 • Ішкі аудитте деректерді талдау әдістерін қолдану.
Оқуға қалай түсуге болады