Экономика БМ, ҒПМ

Бағдарлама туралы

Осы мамандық бойынша ғылыми, педагогикалық және басқару кадрларын даярлау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады: оқу мерзімі 2 жыл - ғылыми-педагогикалық магистратура және оқу мерзімі 1 жылдан кем емес –бейіндік магистратура. Бағдарлама ұйымдардың қызметін басқару бойынша білімдері мен біліктерін қамтитын неғұрлым терең кәсіби құзыреттерді қалыптастыруды; экономикалық-математикалық модельдеудің ғылыми талдау әдістері мен құралдарын қолдануды; компанияның даму стратегиясын әзірлеуді; экономикалық міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологиярды пайдалануды болжайды; ұйымдардың (кәсіпорындардың) шаруашылық қызметінің нәтижелерін бағалау.
Мамандық ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша "Экономика ғылымдарының магистрі" және бейінді бағыт бойынша "Экономика және бизнес магистрі" академиялық дәрежесін алуды қамтамасыз етеді.
Бағдарламаның мақсаты:
Инновациялық және креативті идеяларды әзірлеуге және енгізуге, экономикалық-математикалық модельдеу құралдарын қолдануға; кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметін басқаруға; кәсіпорындардың шаруашылық қызметінің нәтижелерін сыни бағалауға, сондай-ақ жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті цифрлық қоғам үшін экономистерді даярлауға бағытталған.

Мансап мүмкіндіктері:
Бағдарлама мемлекеттік секторда, бизнесте, ұлттық және шетелдік компанияларда кәсіби мансап құруға ұмтылатын, экономист, аналитик, қаржы кеңесшісі ретінде жұмыс істегісі келетін жоғары білімі бар жас мамандарға арналған. Сондай-ақ, жоғары білім беру жүйесінде зерттеу жүргізу және сабақ беру мүмкіндігімен академиялық мансапқа ұмтылатын мамандар үшін.

Курстың мазмұны мен форматы:
Бағдарламаның оқу жоспары магистранттар тек экономика саласында ғана емес, сонымен қатар құқық, қаржы, бизнес және мемлекеттік саясат саласында да жұмыс істеу үшін іргелі білім ала алатындай етіп әзірленген. "Экономика" бағдарламасы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы мыналарды қамтиды: мысалы, "зерттеу әдіснамасы", "бизнес тиімділігін бағалау", "теңдестірілген көрсеткіштер жүйесі", "компанияның Экономикалық даму стратегиясы", "мемлекеттік-жекешелік әріптестік: теория және практика", "деректерді талдау", "инвестициялық жобалау", "әлеуметтік экономика" және т.б. сияқты пәндерді, сондай-ақ кәсіптік практиканы (педагогикалық, өндірістік, зерттеу), ғылыми-зерттеу жұмысын қамтитын Теориялық оқыту.

"Экономика" бағдарламасы бойынша магистратураны бітірген экономистің кәсіби қызметінің объектілері: ұлттық экономиканың түрлі салалары ұйымдарының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық қызметі және т. б. болып табылады.
Рейтингтер және аккредиттеу

Бағдарлама CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) аккредиттелген және магистранттар магистратураны бітіргені туралы дипломымен бірге кәсіби сертификатқа ие бола алады.

"Экономика" ББ түлектері - экономист-талдаушылар, компания иелері, компания қызметінің бас мамандары.
Нархоз университетінің магистратурасында оқудың 5 себебі:
Түлектердің бәсекелестік артықшылықтары:
- жұмысқа орналасуға жәрдемдесу;
- академиялық ұтқырлық;
- жұмыс істейтін мамандар үшін ыңғайлы кесте;
- кәсіби сертификаттарды алу.
Оқуға қалай түсуге болады