Сити менеджмент

Бағдарлама туралы

Бұл оқу кешенінің Қазақстанда аналогы жоқ және табысты мансап құру үшін дағдылар мен құзыреттердің кең жиынтығын ұсынады.
«Сити менеджмент» бағдарламасының басты мақсаты — заңнама талаптарын ескере отырып және инновациялық басқарушылық технологияларды пайдалана отырып, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ұйымдастырылуы мен тиімді қызметін қамтамасыз етуге қабілетті басқарушыларды даярлау.
Біздің бағдарламамыздан үйренген дағдылар сіздер үшін мемлекеттік басқару саласындағы кәсіпқой және жобаларды іске асыру ісінде тиімді менеджер ретінде көптеген мансаптық есіктер ашады.

Бағдарламаның құзыреттілігі

Жобаларды басқару

Жұмысқа кірісе отырып, біздің түлегіміз орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуді немесе мемлекеттік жобаларды/бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ете отырып, қалалар мен басқа да аумақтық бірліктердің ресурстарын сауатты басқара алады.

Талдау

Бағдарламаның әрбір студенті міндетті түрде мемлекеттік басқарудағы басым бағыттарды анықтау және стратегиялық даму тұжырымдамаларын қалыптастыру үшін әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді талдау дағдыларын меңгереді.

Тиімділікті есептеу

Курс шеңберінде ҚР Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарының басқару тиімділігін бағалау үшін шаруашылық қызметтің тиімділігін есептеу әдістерін зерделеуге баса назар аударылады.

Ұсыныстар әзірлеу

«Сити менеджмент» бағдарламасы шеңберінде студент мемлекеттік органдарда басқару жүйесін сыни бағалау дағдысына ие болып қана қоймай, сондай-ақ сауатты және уақтылы түзетулер жасай алады.

Көшбасшылық

Бағдарлама түлекке корпоративтік мәдениетті қалыптастыру ісінде кең құралдар жиынтығын береді, оған көшбасшылық қасиеттерді дамыту және қызметкерлерді дамуға ынталандыру сияқты маңызды элементтер кіреді.

Бағалау
Бағдарлама түлегі стандартты емес шешімдер қабылдауға, олардың салдарын бағалауға және тәуекелдерді ескеруге қабілетті.

Тәжірибе және тағылымдама

«Мемлекеттік басқару» ғылыми-білім беру департаменті бакалавриат түлектеріне қызығушылық танытатын және студенттік тәжірибені ұйымдастыруға белсенді қатысуға дайын ұйымдар мен жұмыс берушілердің кең пулын құрды. Біз көктемгі кезеңге арналған қысқа мерзімді практиканы ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік және жеке сектор ұйымдарында толыққанды тағылымдамаларды ұсынамыз. Сондай-ақ, бағдарлама әлемнің жетекші университеттерімен халықаралық ынтымақтастықты белсенді түрде кеңейтуде және ағылшын тілі жақсы болған жағдайда АҚШ-та және басқа елдерде тағылымдамадан өтуге мүмкіндік береді.
Түлектерді жұмысқа орналастыру
  • Мемлекеттік қызмет
  • Мемлекеттік корпорациялар мен қорлар
  • Бюджеттік мекемелер
  • Экономиканың мемлекеттік секторының халықаралық компаниялары
  • Коммерциялық емес ұйымдар
  • Ғылыми-зерттеу және сараптамалық-талдау ұйымдары
  • Қоғамдық ұйымдар
  • Оқу орындары
  •  Мемлекет қатысатын коммерциялық компаниялар

Оқуға қалай түсуге болатынын біліп алыңыз.