Корпоративтік құқық

Кәсіпкерлік қызметті заңды сүйемелдеу (корпоративтік заңгер)

Бағдарлама туралы

Кәсіпкерлік, коммерциялық және корпоративтік құқықтың өзекті практикалық құқықтық мәселелер бойынша терең білімі бар түлектерді даярлауды қамтамасыз ететін, заңгерлерге кәсіби қызметте қажетті авторлық магистрлік бағдарлама.

Бағдарлама жұмыс берушілер-корпоративтік ұйымдардың талаптарын есепке алуға бейімделген және: корпоративтік ұйымдардың кәсіпкерлік қызметті құқықтық сүйемелдеуін жүзеге асыру, оның ішінде заң консультацияларын көрсету, корпоративтік құжаттарға құқықтық сараптамалар жүргізу, дауларды сотқа дейін реттеуге қатысу және соттық қорғауды ұйымдастыру, кәсіпкерлік және корпоративтік құқық бойынша ғылыми-зерттеу және оқытушылық қызмет үшін заңгерлерді даярлауға бағдарланған.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін түлектер

-1-

Жергілікті корпоративтік құжаттарды қалыптастыру және корпоративтік заңды тұлғалардың құқықтарын сот арқылы қорғауды жүзеге асыру мақсатында нормативтік құқықтық актілерді талдау.

-2-

Корпоративтік заңды тұлғалар мен олардың қатысушыларының құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында сот практикасын қорыту және пайдалану.

-3-

Қаржылық технологияларды құрумен, пайдаланумен және ілгерілетумен байланысты заңды тұлғалардың жобаларын заңды сүйемелдеу стратегиясын таңдауды білікті жүзеге асыру.

-4-

Корпоративтік қаржыны басқарудың заманауи IT-әдістерін енгізу кезінде нормативтік-құқықтық актілерді білікті қолдану.

-5-

Шаруашылық жүргізуші субъекті капиталының құрылымын оңтайландыру, оның инвестициялық және дивидендтік саясатын қалыптастыру саласында қаржылық технологияларды енгізу кезіндегі құқықтық тәуекелдерді бағалау.

-6-

Заңды тұлғалардың жаңа қаржы технологияларын құру және жылжыту кезінде заңнама ережелерін білікті қолдану

Бағдарламаның бірегей артықшылықтары

Магистрлік бағдарлама корпоративтік заңгердің практикалық қызметінің ерекшелігін, оның ішінде — компания қызметінің барлық түрлерін құқықтық сүйемелдеуді, сондай-ақ шарттар жасасуды ескереді.
 Бағдарламада корпоративтік бағалы қағаздармен, ұйымның жарғылық және жергілікті құжаттарын әзірлеумен, корпорацияларға қатысушылардың жалпы жиналыстарын шақырумен және өткізумен байланысты мәселелерге назар аударылады.
Практикалық сабақтарды өткізуге жоғары білікті заңгер-практиктер: адвокаттар, заң кеңесшілері, коммерциялық құрылымдардың басшылары, мемлекеттік билік органдарының құқықтық департаменттерінің қызметкерлері тартылады.

Мансап және жұмыс

"Кәсіпкерлік қызметті заңды сүйемелдеу (корпоративтік заңгер)" — кәсіпкерлік, коммерциялық және корпоративтік құқықтың өзекті практикалық құқықтық проблемалары бойынша терең білімі бар, заңгерлерге кәсіби қызметте қажетті түлектерді даярлауды қамтамасыз ететін авторлық бағдарлама.

Бағдарлама жұмыс берушілер-корпоративтік ұйымдардың талаптарын есепке алуға бейімделген және: корпоративтік ұйымдардың кәсіпкерлік қызметті құқықтық сүйемелдеуін жүзеге асыру, оның ішінде заң консультацияларын көрсету, корпоративтік құжаттарға құқықтық сараптамалар жүргізу, дауларды сотқа дейін реттеуге қатысу және соттық қорғауды ұйымдастыру; кәсіпкерлік және корпоративтік құқық бойынша ғылыми-зерттеу және оқытушылық қызмет үшін заңгерлерді даярлауға бағдарланған.

Жұмыс берушілермен белсенді ынтымақтастық, кеңес беру, шешім қабылдау, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытатын оқытудың инновациялық технологияларын қолдану, адвокатқа қажетті көшбасшылық және басқа да жеке және кәсіби қасиеттер (интерактивті дәрістер оқу, топтық пікірталастар мен жобаларды өткізу, іскерлік жағдайлар мен Имитациялық модельдерді талдау, рөлдік ойындар, тренингтер өткізу, авторлық курстар түрінде пәндерді оқыту) оқу процесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Қалай жалғастыру керектігін білгіңіз келе ме