Digital Engineering

Әлеуетті үміткерлер мемлекеттік грантқа өтініш бере алады

Цифрлық инженерия дегеніміз не?

Цифрлық инженерия - бұл цифрлық, физикалық және виртуалды салалардың өзара байланысына негізделген технологиялық түсінік.

Цифрлық инженер деген кім?

Цифрлық инженер - бұл нақты физикалық әлемде де, олардың цифрлық «кескіндерімен» де (деректер, сандық жобалар, техникалық бейне кескіндер, виртуалды шындық объектілері), техникалық құрылғылармен еркін жұмыс істей алатын маман.

Цифрлық инженерияның іскерлік артықшылықтары қандай?

Клиенттердің қажеттіліктерімен және жаңа техникалық және технологиялық мүмкіндіктермен бірге дамып отыратын үздіксіз инновациялар тізбегін және бәсекеге қабілетті позицияны құру болып табылады. Нақты сандық стратегияны және барлық бизнес-процестерді құру арқылы: ресурстарды бөлу, жеткізу модельдері, жобаларды басқару және команданы қолдау, клиенттер үшін жаңа бизнес мүмкіндіктері мен бәсекеге қабілетті құндылықтар құрылады.

Бағдарламаның мақсаты

Инновациялық кәсіпорындар, технологиялық компаниялар үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу саласында жоғары білікті мамандарды практикаға бағдарланған даярлауды қамтамасыз ету, сондай-ақ үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіру, мамандардың әлеуметтік-жеке құзыреттерін дамыту, әлеуметтік ұтқырлықты және еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілікті кеңейту үшін жағдайлар жасау.

Бағдарламаның ерекшеліктері

Ұсынылып отырған бағдарлама Қазақстан нарығы үшін жаңа болып табылады, өйткені түлектер ақпараттық жүйелер компоненттерінің архитектурасын жобалау дағдыларын игереді, операциялық жүйелер мен ақпаратты қорғау әдістерін таңдайды, ақпарат пен бағдарламалық жасақтаманы дамытады, құрылған бағдарламалық жасақтаманың ұйымдағы өмірлік циклінің кезеңдерін басқарады, кәсіби қызмет объектілерінің жұмысымен байланысты есептеу және ақпараттық процестердің математикалық және бағдарламалық модельдерін құрады және зерттейді.

Бағдарламаның күшті жақтары:

1. Бұл бағдарламалық жасақтама, жасанды интеллект, киберқауіпсіздік және жаңа технологияларды әзірлеуді қамтитын білім беру бағдарламасы.
2. Болашаққа бағдарланған инженерлік білім және оқыту: базалық білімдерден, қолданбалы бағдарламалардан, прототиптерді жасаудан немесе сынып ішінде және одан тыс жерде өнімді әзірлеуден бастап, жобалық оқытуды қолдана отырып инновациялар жасауға дейін.
3. Компьютерлік техниканы жобалау, жасау, құрастыру, монтаждау және интеграциялау, бағдарламалық қамтамасыз етуді оқытудың адаптивті әдістері мен практикалық тәжірибесі.
4. Ақпараттық технологиялар тілінде тамаша қарым-қатынас дағдыларын дамыту, нақты мәселелерді шешу.

Бағдарлама құрылымы

Бағдарламаның оқу жоспарын 246 ECTS академиялық кредит саны құрайды, меңгеру мерзімі 4 жыл. Қалыптасқан схемалардан айырмасы, студенттеріміз бірінші курстан бастап мамандықтың кәсіптік пәндерін оқып-үйренуге бейімделеді, ал жалпы білім беру компонентін бағдарлама барысында ағымды түрде меңгереді. Осының арқасында үшінші курстан бастап студенттер таңдаған мамандығы бойынша практикалық тәжірибеге дайын.

Мамандықтың негізгі пәндері

• Бағдарламалау технологиясы (Java)
• Сызықтық алгебра
• Алгоритмдеу және бағдарламалау (C ++)
• WEB негіздері (HTML, CSS, JavaScript)
• Корпоративтік құру (Spring Framework)
• Алгоритмдер және деректер құрылымы (C ++)
• Деректер базасын басқару жүйесі (PostgreSQL)
• WEB құру негіздері (PHP)
• Дискретті математика
• Фронт-энд құру (Angular)
• Laravel фреймворкі (PHP)
• Бағдарламалау технологиясы (Python)
• Жобалау үлгілері
• Математикалық талдау (Calculus)
• Django фреймворкі
• Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
• Бағдарламалық жасақтама жасау
• Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
• Компьютерлік архитектура және операциялық жүйелер

Цифрлық инженерия саласындағы бакалаврдың үздік мансап болашағы

Цифрлық инженерия мамандығы бойынша бакалавриат түлектері - бұл күрделі тапсырмалармен жұмыс жасайтын және виртуалды және кеңейтілген шындық сияқты заманауи АТ шешімдерін қолдана отырып жобаларды жоспарлау мен орындауда жетекші рөлдерді атқаратын инженерлер.

Бұл кәсіптің мамандары қазақстандық және әлемдік еңбек нарығында сұранысқа ие. Бүгінде осы бағытта оқып, жұмыс істей бастағандар қызметтің қызықты бағыттары бойынша қарқынды дамып, алғашқы қадамдар жасай отырып, мансаптық өсуде басымдыққа ие болады:
- IoT және ендірілген жүйелер саласында жұмыс істеуге қабілетті инженер;
- түрлі салаларда немесе интеллектуалды бизнесте жасанды интеллект (AI) бойынша инженер;
- ұлттық және халықаралық кәсіпорындар үшін жасанды интеллект инженері және бағдарламашы;
- жүйелік интегратор инженері;
- цифрлық технологиялар, үлкен деректерді жоспарлау және талдау саласындағы сарапшы;
- жасанды интеллектке байланысты есептеу мәселелері бойынша ғылыми қызметкер және зерттеуші
- жоба менеджері, жүйені әзірлеуші немесе әкімші, бағдарлама құру инженері
«Цифрлық инженерия» бакалавр дәрежесі сізді тек техникалық қана емес, экономикалық білімді де жоғары сұранысқа сай маман етеді.


Оқуға қалай түсуге болады