Digital management
and design

Әлеуетті үміткерлер мемлекеттік грантқа өтініш бере алады.

«Digital management and design» білім беру бағдарламасы пәнаралық болып табылады және студенттердің сандық трансформация туралы түсініктерін тереңдету және оларды цифрлық технологиялар ұсынатын мүмкіндіктерді пайдалану құралдарымен қаруландыру мақсатында менеджмент, ақпараттық технологиялар, экономика сияқты әр түрлі салаларды қамтиды.

Академиялық ортаның бірегей ерекшеліктері жобалармен жұмыс жасау, инновациялық кәсіпкерлік жобаларды әзірлеу кезінде өз білімдерін іс жүзінде қолдану, тұлғааралық дағдыларды дамыту және стартап-қоғамдастықпен өзара әрекеттесу болып табылады

Бағдарламаның артықшылықтары

  •   Әр түрлі мамандықтарда қолданылатын әмбебап білім
  •   Басқару лауазымдар талап ететін жоғары аналитикалық мүмкіндіктер
  •   Кез-келген меншік формасындағы ұйымдардың стратегиялық дамуына назар аудару
  •   Күрделі процестер мен олардың өзара байланыстары туралы дәйекті және сыни ойлау қабілеті
  •   Заманауи ақпараттық технологияларды қолдану.
  •   Пәнаралық және командалық жұмыс

Бағдарламаның мақсаты

Цифрлық трансформация, медиа, маркетинг және модельдеудің аралас индустриялары бар компанияларда бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, жобаларды басқару және медиа дизайн саласында жоғары білікті мамандарды практикаға бағыттай отырып даярлауды қамтамасыз ету, сондай-ақ кәсіби біліктілігін үздіксіз жетілдіру, мамандардың әлеуметтік-жеке құзыреттерін дамыту, әлеуметтік ұтқырлықты және еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілікті кеңейту үшін жағдайлар жасау.
Бағдарламаның ерекшеліктері

Ұсынылып отырған бағдарлама Қазақстан нарығы үшін жаңа болып табылады, өйткені түлектер мыналарды игереді: кәсіби ойлау дағдыларын, математикалық модельдеу арқылы өзекті ақпаратты талдауды; цифрлық медиа ортада сценарийлер үшін объектілер мен құрылымдарды модельдеу мүмкіндігі және жобалау мен өңдеу процесінде көрсету және қалыптау үшін бағдарламалық технологияны таңдау; интерфейс компоненттерін жобалау, UX / UI әдіснамасын анықтау, медиа индустриясында 2D / 3D кеңістіктік объектілерді құру және анимациялау, ойын дизайнын жобалау және жүзеге асыру үшін заманауи бағдарламалау орталарын қолдану.

Бағдарлама құрылымы

Бағдарламаның оқу жоспарын 246 ECTS академиялық кредит саны құрайды, меңгеру мерзімі 4 жыл. Қалыптасқан схемалардан айырмасы, студенттеріміз бірінші курстан бастап мамандықтың кәсіптік пәндерін оқып-үйренуге бейімделеді, ал жалпы білім беру компонентін бағдарлама барысында ағымды түрде меңгереді. Осының арқасында үшінші курстан бастап студенттер таңдаған мамандығы бойынша практикалық тәжірибеге дайын.

Мамандықтың негізгі пәндері

· Бағдарламалау технологиясы (Java)
· Сызықтық алгебра
· Алгоритмдеу және бағдарламалау (C ++)
· WEB негіздері (HTML, CSS, JavaScript)
· Корпоративтік құру (Spring Framework)
· Алгоритмдер және деректер құрылымы (C ++)
· Деректер базасын басқару жүйесі (PostgreSQL)
· WEB құру негіздері (PHP)
· Дискретті математика
· Фронт-энд құру (Angular)
· Laravel фреймворкі (PHP)
· Бағдарламалау технологиясы (Python)
· Жобалау үлгілері
· Математикалық талдау
· Django фреймворкі
· Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
· Бағдарламалық жасақтама құру
· Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
· Компьютерлік архитектура және операциялық жүйелер
· Веб-дизайн
· Ұйымдастырушылық тиімділік дағдылары
· UX / UI негіздері
· Маркетинг негіздері
· Клиенттерді дамыту
· Ұйымдастырушылық мінез-құлық
· 2D Дизайн және анимация
· Көшбасшылық және коммуникация
· 3D модельдеу және анимация
· Front End бағдарламалау
· Цифрлық трансформация
· Бейне иллюстрация
· Жобаларды басқару
· Цифрлық маркетинг
· Келіссөздер және шешім қабылдау
· Кеңейтілген 2D дизайн
· Тиімділігі жоғары команда құру
· Кеңейтілген 3D модельдеу
· Технологиялық кәсіпкерлік
· 3D басып шығару және бағдарламалау

Мансап мүмкіндіктері

Digital management and design - бұл студенттерді технология, медиа дизайн және менеджмент қиылысында мүмкін болатын мансаптың кең спектріне дайындайтын білім беру бағдарламасы. Оған мыналар кіреді:

• IT жобаларының менеджері.
• IT директоры.
• Ақпараттық кеңсенің директоры.
• Project Manager (Digital) / Digital-жобалардың менеджері
• Product Manager (Digital) / Өнім менеджері (Digital)
• Жетекші UX / UI дизайнері / Интерфейс дизайнері
• UX / UI жобалау бөлімінің бастығы
• Веб және мобильді дамыту студиясының жетекшісі (Digital agency)
• Онлайн және мобильді жарнама қызметінің жетекшісі
• Ұялы байланыс бөлімінің талдаушысы
• Веб-дизайнер / Digital-дизайнер
• Трафик-менеджері
• Мобильді қосымшалардың дизайнері
• Интерфейс дизайнері (мобильді ойындар)
• Цифрлық маркетинг бойынша менеджер
• Жүйені жасаушы немесе әкімші
• Бағдарлама құру инженері
• Ойын және дизайн әзірлеушісіОқуға қалай түсуге болады