Деректер туралы ғылым

Білім беру бағдарламасы: "Деректер туралы ғылым"  

Дайындық бағыты : бейіндік магистратура
Оқу мерзімі: 1,5 жыл
"Деректер туралы ғылым (Data Science)" магистрлік бағдарламасы үлкен деректерді өңдеуді жүзеге асыруға, талдау саласында инновациялық және креативті шешімдерді әзірлеуге және енгізуге, заманауи бағдарламалық құралдардың көмегімен модельдерді іске асыруға және тестілеуге қабілетті мамандарды дайындауға бағытталған. Бағыт математикалық статистиканың классикалық тәсілдерін және жасанды интеллекттің негізгі құралдарын, соның ішінде сараптамалық жүйелер мен машиналық оқыту әдістерін зерделеуді қамтиды. Ғылымның, техника мен экономиканың жаңа салаларында талдамалық, зерттеу, әдістемелік және технологиялық құзыреттерге ие инновациялық экономиканың элиталық кадрларын даярлауды көздейді. Осы дағдылар түлектерге жаңа экономиканың дамуына өз үлестерін қосуға мүмкіндік береді.
Бағдарламаның артықшылықтары
 1. Бұл жасанды интеллект әдістерін (мысалы, онтология, әлеуметтік желілер) тартуды талап ететін күрделі құрылымдағы деректерге, құрылымдалмаған деректерге және табиғи тілдегі деректерге баса назар аудару.
 2. Қолданбалы салалардың кең спектрі (интернеттен іздеуден бастап медициналық информатикаға дейін).
 3. Деректер туралы ғылымды дамытуға жүйелік көзқарас үшін базалық модельдерді тереңдетіп оқыту.
 4. "Аналитиктер" (математикалық модельдер мен әдістерді жасаушылар) және "әзірлеушілер" (зияткерлік жүйелерді жасаушылар) үшін траекториялардың үйлесуі.
 5. Математикалық негіздерде, методологияда, әдістер мен деректерді талдау алгоритмдерінде және үлкен деректерді өңдеуде шоғырлану;
Негізгі пәндер
 • Көп өлшемді статистикалық талдау
 • Бағдарламалау (Python, SAS, R)
 • Hadoop: үлкен деректерді өңдеу жүйесі
 • Интернет-Деректерді талдау
 • Жасанды интеллект
 • Apache Spark Негіздері
 • Машиналық оқытудың қолданбалы аспектілері
 • Нейрондық желілерді қолдану
 • Үлкен деректер жүйесін әзірлеу және енгізу
 • Бұғаттау Технологиясы
Мансаптық мүмкіндіктер:
 • Ірі ғылыми, зерттеу және консалтингтік жобалардағы аналитик;
 • Машиналық оқыту бойынша маман;
 • Деректерді талдау бойынша маман;
 • Өнеркәсіптің ірі салаларында, бөлшек саудада, логистикалық компанияларда аналитик
 • Бизнес аналитик
 • Банк саласында, телекоммуникацияда, мемлекеттік секторда аналитик.

Бағдарлама бойынша қосымша ақпарат алу үшін т. ғ. к., ассоц. профессор Куламбаев Б.О хабарласуға болады: bakhytzhan.kulambaev@narxoz.kz

Оқуға қалай түсуге болады