Жоспар

Қазіргі уақытта Кейс-орталықтың зерттеу бастамалары (бірақ шектелмейді):
  • Орталық Азия экономикалары контекстінде ұйымдастырушылық, басқарушылық және іскерлік динамиканы түсіну
  • Орталық Азиядағы интернационализация динамикасы – өңірлік компаниялар қалай жаһандық болып, жаһандық ұйымдар Орталық Азия нарығында қалай шығады/ жұмыс істейді
  • Маңызды сауда орталықтары ретінде қазіргі заманғы қалалардың посткеңестік динамикасы мен эволюциясы
  • Жібек жолы елдерінің мұрасы мен мәдениетін қалпына келтіру / сақтау
  • "Үш нәтиже" бойынша ұйымдарды теңестіру (яғни пайда, адамдар, планета)"
  • Орталық Азиядағы коммерциялық кәсіпкерлік және әлеуметтік кәсіпкерлік