Халықаралық экономикалық құқық

Екі диплом бағдарламасы

Бағдарлама туралы

Біздің бағдарлама Ресейдің ең ірі жоғары оқу орындарының бірі - Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы университетімен бірлесіп іске асырылуда.

«Халықаралық экономикалық құқық» бағдарламасы экспортқа бағытталған және трансұлттық компаниялардың, мемлекеттік органдардың және халықаралық, үкіметаралық құрылымдардың заңгерлеріне өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру мақсатында әзірленді. Бұл бейінді бітірушілердің іргелі және қолданбалы білімдері, сондай-ақ аймақтық және халықаралық экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы ұлттық заңнамалар мен халықаралық құқық саласындағы тәжірибеге бағытталған құзыреттері бар.

Дайындықтың маңызды бағыты қазіргі жағдайда халықаралық экономикалық жүйені реттеуде маңызды рөл атқаратын халықаралық үкіметаралық ұйымдардың (Дүниежүзілік Банк, Халықаралық Валюта Қоры, Дүниежүзілік сауда ұйымы және т.б.) құқықтарын зерделеу болып табылады. Бағдарлама шеңберінде үлкен ғылыми-зерттеу жұмысы жүргізіледі, оның негізгі бағыттары: экономикалық қылмыстарға қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастық, қаржылық реттеудің халықаралық стандарттары, ДСҰ құқығы, инвестициялық және сауда дауларын құқықтық реттеу және т. б.

Бағдарлама экономикалық және қаржылық қатынастарды халықаралық-құқықтық реттеу саласында қажетті құзыреттері мен біліктілігі бар кадрларды даярлауға бағытталған. Дайындық процесінде студенттердің халықаралық қаржы-экономикалық қатынастарды реттейтін әртүрлі халықаралық-құқықтық актілерді дербес талдау дағдыларын дамытуға, халықаралық құқық қағидаттары мен нормалары негізінде халықаралық өмір құбылыстарын жүйелі түрде қарауға, халықаралық экономикалық ұйымдардың ұсынымдарын қолдану мүмкіндіктері мен тәсілдерін объективті бағалау қабілетіне ерекше назар аударылады.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін түлектер

-1-

Халықаралық қаржылық және экономикалық қатынастарды реттейтін халықаралық құқықтық актілерді білікті түсіндіре алады.

-2-

Халықаралық экономикалық және қаржылық өмірдің құбылыстарына, оқиғалары мен фактілеріне талдау мен біліктілік беруді жүргізе алады.

-3-

Ұлттық нормативтік құқықтық актілердің жобаларына олардың халықаралық құқық нормалары мен қағидаттарына, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарға сәйкестігі тұрғысынан заң сараптамасын жүргізуге қатыса алады.

-4-

Халықаралық экономикалық мәселелер бойынша білікті заң қорытындылары мен консультациялар бере алады.

-5-

Қарым-қатынас дағдылары мен заңды жазуды меңгеру, барынша тиімді нәтижеге қол жеткізу мақсатында ұжымда жұмыс істей алады.

-6-

Заң техникасының тәсілдері мен қағидаларын пайдалана отырып, нормативтік құқықтық актілерді және өзге де заң құжаттарын әзірлеуге қатыса алады.

Негізгі пәндер

Халықаралық құқық.
Бұл пән халықаралық құқық ұғымы, функциялары, жүйесі; халықаралық құқықтың көздері мен принциптері; халықаралық және ұлттық құқықтың арақатынасы; халықаралық құқық субъектілері, олардың құқық субъектісі туралы түсінік береді.
Халықаралық инвестициялық құқық
Бұл пән инвестициялар мен инвестициялық қызмет түрлері; инвестициялық қызмет субъектілері және инвестордың құқықтарын қорғау; ХИҚ ережелері туралы түсінік береді. Инвестициялық қызметті жүзеге асырудың құқықтық нысандары туралы түсінік береді.
Халықаралық қаржы құқығы

Пән халықаралық қаржы құқығы нормаларының құқықтық табиғатын анықтайды; осы саладағы халықаралық қоғамдық және жеке нормалардың арақатынасын анықтайды. Типтік келісімшарттар мен коллизиялық нормалардың мәнін; халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесін ашады.
Халықаралық экономикалық құқық
Пән халықаралық экономикалық құқық ұғымын, пәні мен жүйесін анықтайды; халықаралық экономикалық құқықтың көздері мен принциптері; халықаралық экономикалық құқық субъектілерінің құқықтық мәртебесі және олардың жауапкершілігі туралы түсінік береді.
Халықаралық жеке құқық
Бұл пән халықаралық жеке құқық ұғымы, оның субъектілері және халықаралық жеке құқық көздері; қақтығыс нормаларының ерекшеліктері туралы түсінік береді. Халықаралық келісім-шарттық міндеттемелер мен сыртқы сауда мәмілелері туралы білуге мүмкіндік береді.
Экономикалық дауларды халықаралық құқықтық реттеу
Пән халықаралық экономикалық дауларды бейбіт жолмен реттеу; халықаралық сауда даулары мен халықаралық инвестициялық дауларды реттеудің жалпы ережелері; халықаралық экономикалық даулар туралы түсінік береді.

Бағдарламаның бірегей артықшылықтары

Дәрістер халықаралық-құқықтық институттар саласындағы экономиканың банк және қаржы секторларынан құқықтану саласындағы практикалық қызметкерлерді тарту арқылы өтеді.
Бакалаврлар халықаралық экономикалық құқық саласында, әлемдік экономика дамуының қазіргі кезеңінің интеграциялық және жаһандану процестері шеңберінде қаржылық және экономикалық құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу саласында білім алады және тәжірибеге бағытталған құзыреттер алады.
Бағдарлама Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы университетімен бірлесіп іске асырылуда.
Білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде әрбір оқу пәні үшін оқытудың тиісті технологиялары және, ең алдымен, интерактивті нысандары көзделген: рөлдік және іскерлік ойындар; миға шабуыл жасау және жобалау әдістері, шағын топтарда жұмыс істеу; ситуациялық есептерді, казустарды шешу; дөңгелек үстелдер, дебаттар, пікірталастар өткізу және т. б.
Студенттер Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарында, сондай-ақ халықаралық-экономикалық салада жұмыс тәжірибесі бар корпорацияларда тәжірибеден өтеді.

Халықаралық ынтымақтастық

Қаржы университеті 1919 жылы құрылған және QS EECA (Шығыс Еуропа және Орталық Азия елдері) халықаралық рейтингісінде топ-170 ЖОО-ның қатарына кіреді, ал QS BRICS-те университет 153-орынды алады.

Университет бес жыл бойы «Эксперт РА» рейтингтік агенттігінің нұсқасы бойынша Ресейдің үздік 20 жоғары оқу орындарының қатарына кірді. 2019 жылы Қаржы университеті RAEX «Ресейдің 100 үздік ЖОО» рейтингінде 15-ші орынға ие болды, сондай-ақ:

  • 17-орын сапалы білім алу шарттары бойынша;
  • Ақпараттық технологиялар саласында 12 орын;

Жұмыс берушілер түлектердің сұранысы бойынша 6 орын.

Мансап және жұмыс

Білім беру бағдарламасы халықаралық жария және халықаралық жеке құқық саласындағы қазіргі заманғы доктриналарды; халықаралық нормативтік құжаттарды, сондай-ақ халықаралық соттардың, трибуналдардың, төреліктердің, ұлттық соттардың шешімдерін, халықаралық экономикалық қатынастарды реттейтін қазіргі заманғы ұлттық заңнаманы білу негізінде экономикалық және қаржылық қатынастарды өңірлік және халықаралық құқықтық реттеу саласында практикаға бағдарланған құзыреттері мен кәсіби біліктілігі бар кадрларды даярлауға бағытталған.

Дайындық процесінде студенттерде ұлттық, өңірлік және халықаралық қаржы-экономикалық қатынастарды реттейтін құқық нормаларын өз бетінше түсіндіру; халықаралық экономикалық құқық саласындағы халықаралық құқық нормаларын жүйелі талдау; қаржы-экономикалық қатынастар саласындағы жаһандық процестермен өзара байланыста экономикалық кеңістікте жүріп жатқан интеграциялық процестердегі құқықтық бағдарлану дағдыларын дамытуға ерекше назар аударылады.

Осы бейін бойынша еңбек нарығындағы мамандардың негізгі тұтынушылары биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарының органдары болып табылады, олардың құзыретіне халықаралық қаржы-экономикалық қатынастар саласындағы құқық шығармашылығы және құқық қолдану практикасы мәселелері кіреді. Түлектер халықаралық банк ұйымдары мен бірлестіктеріне, сондай-ақ қызметі қаржы, инвестициялар, капиталдың трансшекаралық қозғалысы мәселелерімен тығыз байланысты қаржы мекемелеріне қызығушылық танытады.
Оқуға қалай түсуге болатынын біліп алыңыз.